Pastoor Sint-Michielsgestel waarschuwt afvalligen voor naderend onheil

SINT-MICHIELSGESTEL - Pastoor Frank Michaël As van de Michael Parochie te Sint-Michielsgestel waarschuwt mensen die zich willen uitschrijven bij de kerk voor onheil en eeuwige vergetelheid. Dat blijkt uit een bericht op de website stapuitdekerk.nl. Die website helpt mensen die zich uit willen schrijven als katholiek.
Mensen die de Michael parochie een brief sturen met het doel zich uit te schrijven, kregen tot voor kort de volgende reactie van de pastoor:

"U kunt nu geen enkel sacrament meer ontvangen, waarin Christus u tegemoet wil komen. U kunt geen kerkelijke uitvaart meer krijgen. U wijst Christus en Zijn kerk af.
Ik ben bang dat u uzelf het eeuwig leven niet waardig keurt en de toegang tot het eeuwig leven en de verrijzenis hebt geblokkeerd. Daarmee raakt u in de eeuwige vergetelheid, waar niemand u ooit nog zal missen.
Ik kan u alleen maar het advies geven u te bekeren tot Jezus Christus om tot Leven te komen.
Met pijn over het onheil, dat u over uzelf hebt afgeroepen, neemt de kerk van u afscheid."

Geschrokken reacties
Op internet reageren mensen geschrokken op de brief van de pastoor. Zo schrijft iemand op een forum: "Ik vind dat een hele heftige reactie van de Kerk. Schrik daar best wel van dat ze zo angst zaaien." Voor anderen is het een extra motivatie om zich uit te schrijven: "Ik vind het ook een eng bericht en het sterkt me alleen maar meer in mijn overtuiging dat ik me uit wil laten schrijven."

De pastoor heeft de brief kortgeleden aangepast. De waarschuwingen zijn grotendeels uit de brief gehaald. Zelf zegt hij dat hij dit heeft gedaan om telefoontjes van journalisten te voorkomen. De pastoor staat nog steeds volledig achter de tekst en noemt het goed dat op internet wordt gesproken over een 'enge brief'. "Het is ook beangstigend. Zonder Christus is er geen verlossing. Het is goed dat iemand zegt wat de consequenties zijn als je besluit Christus de rug toe te keren."

Verantwoordelijkheid
De pastoor vindt wel dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden, maar hoopt dat mensen door zijn woorden hun keuze nog eens goed overdenken. "Wellicht dat ze op die manier tot inkeer komen."

De bisschoppenconferentie heeft dinsdag afgesproken dat leden van de Rooms Katholieke Kerk zich voortaan makkelijker kunnen uitschrijven. Dat staat woensdagochtend in de Volkskrant. Voortaan is alleen een brief naar de parochie waar een katholiek als dooplid staat ingeschreven, voldoende.

Bureaucratische molens
Nu lopen veel kritische leden van de katholieke kerk bij uitschrijving vast in bureaucratische molens en onwillige parochies of bisdommen. Soms komt er zelfs een advocaat aan te pas.