Partij voor de Dieren stelt Statenvragen over explosie mestsilo Rijkevoort

DEN BOSCH - De Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vragen gesteld over de opengescheurde mestsilo in Rijkevoort. Zondagavond stroomden duizenden liters mest in een weiland nadat de silo was ontploft.

De Partij voor de Dieren wil van het college weten of er maatregelen worden genomen om explosies van mestsilo's in de toekomst te voorkomen. Ook vraagt de Statenfractie of de provincie een onderzoek laat uitvoeren naar de schade die de explosie van de mestsilo veroorzaakt heeft.

Veroudering van mestsilo's
Ook moet volgens de partij duidelijk worden wie toezicht houdt op de kwaliteit van mestsilo's. Mankementen aan de silo's ontstaan veelal door de slechte kwaliteit en veroudering van het materiaal.

Bij de ontploffing met de mestsilo in Rijkevoort kwam geen mest in het riviertje De Raam terecht. Dat kwam, omdat de eigenaar van de silo op tijd een dam wist op te werpen. De Partij voor de Dieren wil nu weten of de aanleg van damwanden tot de preventieve maatregelen moet gaan behoren.

Nederland telt ongeveer twintigduizend 20.000 mestsilo's, waarvan er per jaar ongeveer drie ontploffen.
Deel dit artikel: