Enquêtecommissie geitenstal Zeeland presenteert rapport 20 maart

ZEELAND - De commissie die onderzoek heeft gedaan naar de bouw van een omstreden geitenstal in Zeeland presenteert woensdag 20 maart het eindrapport. Op 25 maart is er een extra raadsvergadering waarin dat rapport wordt besproken.
De gemeente Landerd hield een raadsenquête om te achterhalen hoe de beslissing tot stand is gekomen om een vergunning af te geven voor de bouw van de nieuwe geitenstal van boer Smits in Zeeland. Later is de gemeente namelijk teruggefloten door de provincie.

Sinds die tijd ligt de bouw van de stal stil. Boer Smits kreeg een vergunning terwijl er door de minister een bouwstop op megastallen was afgekondigd.

Zwaarste controlemiddel
Een raadsenquête is het zwaarste controlemiddel van een raad. Het is te vergelijken met parlementaire enquête. Degenen die gehoord worden, staan onder ede en kunnen vervolgd worden als blijkt dat ze niet de waarheid spreken.

In januari werden de huidige en voormalige wethouders én de burgemeester voor de eerste maal ondervraagd. Toen bleek dat ambtenaren hebben verklaard dat de milieuvergunning formeel niet geweigerd had kunnen worden. Burgemeester en Wethouders stemden hiermee in.

Onder ede gehoord
Burgemeester Van Doorn en wethouders werden later opnieuw onder ede gehoord omdat de commissie na de verhoren oude correspondentie had ontvangen waarin de provincie Noord-Brabant de gemeente duidelijk maakt dat de milieuvergunning voor de geitenstal geweigerd had kunnen worden.
Meer over dit onderwerp:
geitenhouderij geitenstallen zeeland rapport