Brabantse gemeenten onder toezicht na fouten met WOZ-waarde

OSS - Zeker zeven Brabantse gemeenten staan onder verscherpt toezicht omdat ze de WOZ-waarde verkeerd hebben berekend.
De WOZ-waarde geeft aan hoeveel een woning waard is, de gemeente weet dan hoeveel belasting er geheven kan worden. De Waarderingskamer van het ministerie van Financiën controleert of gemeenten de WOZ-waarde wel goed berekenen.

'Dringend verbeteren'
Bij zeker zeven gemeenten blijkt dat niet het geval. De Waarderingskamer houdt de gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden en Veghel extra in de gaten omdat ze te veel fouten hebben gemaakt. Ook de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk hebben het advies gekregen 'dringend verbeteringen door te voeren'.

De Waarderingskamer vindt dat de kwaliteit van taxatie bij de gemeente Geertruidenberg beter kan. "Wij adviseren een onderzoek in te stellen of de huidige formatie toereikend is om alle werkzaamheden tijdig en op een juiste wijze uit te voeren", zegt de Waarderingskamer in een rapport.

'Geen schok'
Voor de gemeente Geertruidenberg was de uitkomst van het rapport niet verrassend. "We zijn medio vorig jaar al in gesprek geweest met de Waarderingskamer. Zij hadden op basis van een steekproef een aantal verbeterpunten voor ons", zei Miranda van Erp, communicatiemedewerker bij de gemeente.

"We hebben acht van die tien punten inmiddels al aangepast. We voldoen alleen nog niet aan het percentage van twintig procent controles van buitenaf en bij de taxaties moet beter gekeken worden naar de onderhoudsstaat", zei ze. De gemeente is volgens haar al verder dan in het rapport staat. "De Waarderingskamer heeft laten weten dat we al op de goede weg zijn", aldus Van Erp.

Belastingsamenwerking
Vijf van de gemeenten horen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). In een reactie op het rapport heeft de BSOB aangegeven dat verbeteringen inmiddels in gang zijn gezet. Dit is onderbouwd met nieuwe cijfers.

Landelijk zijn er 70 gemeenten die onder verscherpt toezicht zijn geplaatst. De belangrijkste oorzaak zou zijn dat gemeenten steeds meer werk moeten verzetten met minder mensen. Dat staat in het Algemeen Dagblad.

Ruimte voor verbeteringen
Bij de gemeenten Gemert-Bakel, Aalburg, Werkendam, Loon op Zand en Reusel-De Mierden is er ruimte voor verbetering volgens de Waarderingskamer.