Brabantse politiek twijfelt aan nut Logistiek Park Moerdijk

DEN BOSCH - De Brabantse politiek twijfelt aan het nut van een nieuw logistiek bedrijventerrein bij Moerdijk. Daarom komt er een nieuw onderzoek, dat de aanleg van één van de grootste logistieke centra van Nederland moet onderbouwen.
De aanleg van het ruim 140 hectare grote bedrijventerrein is al tien jaar onderwerp van politieke discussie. In 2009 gaf Provinciale Staten goedkeuring aan het plan. Nu het provinciebestuur spijkers met koppen wil gaan slaan, is er opnieuw twijfel.

Recessie
Coalitiepartijen CDA en SP vragen zich af of het nieuwe bedrijfsterrein gezien de economische recessie nog wel nodig is. Ze willen daarom een nieuw onafhankelijk onderzoek, met name naar de financiële risico's.

De SP wil ook weten of het plan wel genoeg werkgelegenheid oplevert. De provincie gaat uit van zo'n 6000 arbeidsplaatsen, maar dat aantal wordt nu in twijfel getrokken.

Strategische plek
Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) moet komen te liggen in 'de oksel' van de snelwegen A16 en A17, bij knooppunt Klaverpolder. Volgens de provincie is dat een strategische plek ten opzichte van de havens van Antwerpen en Rotterdam.

Het logistieke centrum is niet alleen bedoeld voor opslag en distributie, maar ook voor bijvoorbeeld assemblage en verpakken. Het terrein is bedoeld voor bedrijven met een omvang van minimaal vijf hectare.

Verdeeld
Tegen de komst van het bedrijf wordt oppositie gevoerd door de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. Ook de politiek is verdeeld. GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66 in Provinciale Staten voelen er niets voor.

Ook de SP was tegen, tot de partij deel ging uitmaken van het provinciebestuur. De VVD was vrijdag aanvankelijk de enige partij die nieuw onderzoek niet nodig vond, maar de partij sloot zich later bij de andere partijen aan.

De provincie wil in 2015 de eerste terreinen uit gaan geven.