Artistiek directeur heeft belangrijk criterium voor Culturele Hoofdstad 2018 totaal gemist

EINDHOVEN - Martijn Sanders, directeur Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018, wist niet dat 'burgerschapszin' één van de belangrijkste criteria was voor de titel Culturele Hoofdstad. Dat zei Sanders zaterdag in het Omroep Brabant-programma Alles Mag Op Zaterdag. In een reactie hierop zei de winnende commissie uit Leeuwarden al vier jaar op de hoogte te zijn van het gewicht van dat criterium.
Vrijdag werd bekend dat niet Eindhoven, maar Leeuwarden door de jury gekozen werd. Volgens Sanders kwam het aspect burgerschapszin in de plannen van Leeuwarden en ook Maastricht duidelijk naar voren. "Bij ons was dit geen hoofdpunt."

Onder burgerschapszin valt het enthousiasme waarmee het plan wordt gebracht en hoeveel Brabanders zich daarin kunnen vinden.

'Dit zit niet goed'
Sanders hoorde tijdens de uitreiking van titel pas dat burgerschapszin een belangrijk punt was. Hij moest het opmaken uit een toespraak van een functionaris van de Europese Commissie.

"Volgens hem werd er op twee elementen extra gelet. Ten eerste Europa, maar als tweede burgerschapszin. Toen keken mijn collega Heleen Huisjes en ik elkaar aan en dachten we 'dat zit niet goed'."

'Vooraf geen duidelijk criterium'
Sanders vindt dat de 'goalpalen verplaatst zijn' tijdens de race om de titel Culturele Hoofdstad van Europa. "Ik denk dat bij voorbaat niet duidelijk is gemaakt dat dit criterium ineens zo'n grote rol zouden spelen."

Bij Klaas Dijkstra, van Leeuwarden2018, was die burgerschapszin wel bekend. "Ze beoordelen ons op twee zaken, de kwaliteit van het bidbook en het maatschappelijke draagvlak. Ik zeg niet dat Sanders niet op heeft gelet, maar ik weet dat al vier jaar."

Criteria culturele hoofdstad
Wie online even zoekt naar criteria voor culturele hoofdstad, vindt op de website van concurrent gemeente Maastricht de volgende criteria:

  • Culturen beter met elkaar vertrouwd maken, bevorderen saamhorigheidsgevoel
  • Langetermijnontwikkeling stad en regiogt;
  • Cultureel programma moet voldoen aan Europese dimensie (bevorderen samenwerking, aandacht voor rijke culturele diversiteit, gemeenschappelijke aspecten)
  • Stad en burger (deelname burgers bevorderen, belangstelling wekken, burgers uit buitenland interesseren)
  • Rijkdom in verscheidenheid van gemeenschappelijke kenmerken
  • Burgers leren Europese cultuur en elkaar beter kennen
  • Steden kunnen besluiten hun programma open te stellen voor participatie van de omliggende regio
Uit deze punten, en met name het punt 'stad en burger', blijkt duidelijk dat burgerschapszin tot de criteria behoort.

Salaris Sanders
Voor de bekendmaking van Culturele Hoofdstad 2018, kwam Sanders in het nieuws door de vergoeding die hij voor zijn werk kreeg. Hij werkte twee dagen in de week voor het project en kreeg daar een vergoeding van 3.000 euro voor. De PVV-fractie van Provinciale Staten heeft daar vragen over gesteld.