BZW: gemeenten misbruiken onroerendzaakbelasting (OZB)

EINDHOVEN - De onroerendzaakbelasting (OZB) mag door gemeenten niet misbruikt worden om de eigen begroting sluitend te krijgen. Dat zegt Peter Swinkels, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW).
Swinkels wil dat er een zogenoemde micronorm wordt gehandhaafd waardoor gemeenten de OZB alleen mogen verhogen om de belastingopbrengst ten opzichte van jaar er voor te corrigeren met de inflatie. Dit voorkomt dat gemeenten de OZB gebruiken als financiële sluitpost op hun begroting.

'Ondernemers onnodig onder druk'
"Veel ondernemers verkeren in zwaar weer", ligt Swinkels toe. "Het irreëel ophogen van belastingen en heffingen die toch al een significante kostenpost voor bedrijven zijn, zet hen onnodig verder onder druk."

Volgens Swinkels krijgen gemeenten ten onrechte ruimte om de OZB-opbrengsten te vergroten. Als gevolg daarvan ontstaan grote lokale verschillen. Zo kan het dat in Den Haag de OZB werd verlaagd terwijl in Breda de aanslagen voor de OZB gemiddeld met 6,2 procent stegen.

'Niet langer acceptabel'
"Ik besef me dat ook gemeenten kampen met een toenemende begrotingsdruk", aldus Swinkels. "Maar de lasten van bedrijven telkens weer opschroeven om gaten te dichten, is niet langer acceptabel."