Kunstinstellingen willen samen meer invoed op beleid

DEN BOSCH - De Brabantse culturele instellingen zijn bezig samen een organisatie op te richten waarmee ze het beleid van provincie, gemeenten en het rijk willen beinvloeden. Onder de naam 'De Kunst van Brabant' proberen de initiatiefnemers nu geld bij elkaar te krijgen voor het oprichten van een vereniging.

Het plan is om voor de kunsten in de provincie een organisatie op te richten die te vergelijken valt met de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging of de Brabantse Milieufederatie.

Weinig invloed
In een brief die aan alle culturele instellingen is gestuurd, wordt de conclusie getrokken dat de culturele instellingen de afgelopen jaren te weinig invloed hebben gehad op het kunstbeleid van de provincie en de gemeenten. Onder de naam C10 proberen de kunstinstellingen al een paar maanden stevig contact met de beleidsmakers op te bouwen. 'De Kunst van Brabant' moet het officiele vervolg op de C10 worden.

Van het totale rijksbudget gaat maar een heel klein deel naar kunst in de provincie Brabant. De laatste bezuinigingsronde heeft de provincie nog eens extra hard geraakt. De provincie, de gemeenten en de kunstinstellingen proberen al langer meer aandacht te krijgen van het rijk. Onder een aantal verschillende namen zijn daarvoor de afgelopen jaren al een paar keer initiatieven genomen: al een paar keer is ook geconstateerd dat die inspanningen weinig opleveren. Brabant blijft wat rijkssubsidie voor de kunsten betreft aan de achterste mem hangen.

Culturele Hoofdstad
De mislukte poging om de titel Europese Culturele Hoofdstad (2018) binnen te slepen, was er deels ook op gericht om de provincie, de gemeenten en de culturele instellingen samen te brengen. Omdat de titel naar Leeuwarden ging, is Brabant nu terug bij af. Het provinciebestuur wil voor het voorjaar met een alternatief komen.

In het voorlopige bestuur van De Kunst van Brabant zitten Rien van Vleuten (van de Fontys-kunstopleidingen), Geert Overdam (Theaterfestival Boulevard) en Angelique Spaninks (MU-Eindhoven). In een eerste mail aan de Brabantse kunstinstellingen schrijven zij dat hun plan alleen kans van slagen heeft als een grote meerderheid van de Brabantse instellingen zich aansluit.

Deel dit artikel: