Partij voor de Dieren eist stopzetten van nachtelijke jacht op vossen en konijntjes

DEN BOSCH - De Partij voor de Dieren eist dat de provincie Noord-Brabant de nachtelijke jacht op vossen en andere diersoorten waarbij kunstlicht wordt gebruikt, stopzet. De Raad van State oordeelde op 4 december dat de Faunabescherming gelijk heeft in haar beroep tegen de nachtelijke jacht.

Het 's nachts jagen op vossen en konijnen is op grond van de Benelux-Overeenkomst niet toegestaan. De overeenkomst bevat afspraken tussen België, Luxemburg en Nederland over bescherming van wild tegen stroperij.

De Partij voor de Dieren wil van het college van Gedeputeerde Staten weten hoe het verbod gecommuniceerd en gehandhaafd wordt in Noord-Brabant. Fractievoorzitter Marco van der Wel is blij met de uitspraak: "Dit is een stap voorwaarts in onze strijd tegen de misstanden in de jacht en voor de mogelijkheid om vos vriendelijke gebieden in te stellen, om de ganzenpopulaties in toom te houden." 

Barbaarse praktijken in Deurne
Een klokkenluider meldde in oktober van dit jaar bij Omroep Brabant dat in de bossen rond Deurne jonge vosjes op barbaarse wijze werden gedood. De dieren zouden worden doodgeslagen tegen bomen. Reeën werden illegaal bijgevoerd om ze makkelijker te kunnen afschieten en vogelnesten werden doorboord met kogels. De Partij voor de Dieren stelde Statenvragen naar aanleiding van de illegale jachtpraktijken.
Deel dit artikel: