Asielzoekers Gilze mogen studeren en sporten

GILZE - Bewoners van het asielzoekerscentrum in Gilze mogen binnenkort een opleiding volgen. Die moet ervoor zorgen dat ze zichzelf beter kunnen redden als ze terug keren naar hun eigen land.
Staatssecretaris Teeven stelt een half miljoen euro beschikbaar voor een proef in drie asielzoekerscentra (AZC) in Nederland. De cursussen zijn vooral bestemd voor mensen die met hun gezin in een AZC wonen.

Betere gezondheid
Volgens de minister draagt een zinvolle dagbesteding bij aan de weerbaarheid, de zelfredzaamheid en de gezondheid van asielzoekers die terug moeten keren. Bij het verzorgen van de cursussen worden plaatselijke ROC's ingeschakeld.

Er zijn ook plannen om de sportfaciliteiten in de centra uit te breiden.