Partij voor de Dieren wil dat provincie ingrijpt op toename megastallen in Roosendaal

ROOSENDAAL - De Partij voor de Dieren maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in Roosendaal. De partij is ontevreden over het huidige bestemmingsplan van de gemeente en wil dat de provincie ingrijpt.

Het bestemmingsplan zou volgens de partij de deur 'wagenwijd open zetten' voor megastallen rond de kleine kernen Moerstraten, Heerle, Nispen en Wouw. De partij gaat vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Wanneer er nieuwe megastallen rond de dorpen komen, zorgt dat voor een nieuw overbelast gebied, stelt de partij. Aan de provincie wordt gevraagd of er een mogelijkheid bestaat om vroegtijdig in te grijpen.

'Onwenselijk voor volksgezondheid'
Met name in het dorp Moerstraten is de situatie zorgelijk, laat de partij weten. "Mestvergisters zoals BIOMOER zorgen voor een aanzuigende werking op grote veehouderij bedrijven omdat zij daar de afzetmogelijkheden krijgen voor hun mestoverschot. Deze ontwikkeling zorgt voor een verder risico op schaalvergroting van veehouderijen rond de dorpen."

De partij wil van de Gedeputeerde Staten weten welke maatregelen zij kan nemen om dit te voorkomen, omdat de vestiging van megastallen 'onwenselijk kan zijn' voor de leefbaarheid en volksgezondheid in de kleine kernen.

In Brabant startte afgelopen maandag een groot onderzoek naar de gevolgen van de intensieve veehouderij op de gezondheid van mensen.

Kritiek op intensieve veehouderij
Net als de PvdD is ook de Brabantse Milieufederatie ontevreden over de huidige ontwikkeling van intensieve veehouderij. Het BMF trok in februari de steun aan het plan in omdat er geen onmiddellijke veestop komt voor de overbelaste gebieden in De Peel en De Kempen.

De provincie wil niet meteen een stop invoeren op het aantal dieren in veedichte gebieden, zo werd duidelijk in het debat.
Deel dit artikel: