17,3 miljoen voor dijken Volkerak-Zoommeer: 'droge voeten bij westerstorm en hoog water'

BREDA - Waterschap Brabantse Delta gaat de dijken van Bergen op Zoom tot Dinteloord versterken. Dit gebeurt omdat het Volkerak-Zoommeer vanaf 2016 overtollig regenwater moet opvangen bij extreem hoog water. Het Volkerak-Zoommeer wordt de grootste waterberging van Nederland.

Dinsdag maakt het waterschap bekend dat Van Oord en KWS/VolkerWessels de klus mogen klaren. Kosten van de dijkverzwaring zijn 17,3 miljoen euro. Een megaproject. De werkzaamheden starten in september.

Het gaat om het verzwaren en versterken van twintig kilometer dijk van de in totaal 46 kilometer aan de Brabantse kant van het Volkerak-Zoommeer. Aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kant zijn andere waterschappen verantwoordelijk. De dijken worden opnieuw bekleed en zeven sluizen worden aangepast.

Ruimte voor de rivier
De aanpassingen zijn nodig in het kader van het project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. In Brabant zijn de Overdiepse Polder bij Waspik en de Noordwaard bij Werkendam al heel lang in beeld als overloopgebied bij hoog water. Boerderijen zijn daar op terpen gezet en wegen en bruggen worden verhoogd om het water te kunnen bergen. Maar dat is niet genoeg. Het rijk wil nog eens 200 miljoen kuub rivierwater kunnen lozen op het Volkerak. "Dat zijn 80.000 Olympische zwembaden", probeert dijkgraaf Carla Moonen dat enorme aantal te duiden.

Klimaat
Bij extreem hoog water en westerstorm kan het extra rivierwater niet naar de zee, omdat de stormvloedkering dan sluit. Op zo'n moment wordt het overtollige rivierwater van het Hollandsch Diep opgevangen bij het Volkerak-Zoommeer. "Zo'n situatie komt gemiddeld eens in 1400 jaar voor", legt Moonen uit. "Maar vanwege de klimaatverandering gaat dat eens in de 600 jaar worden en misschien nog wel vaker." Dat er toch 17,3 miljoen wordt uitgetrokken is pure noodzaak. "Niets doen is geen optie. Een rampscenario a la 1953 wil niemand. De kans is klein dat het gebeurt, maar als het nodig is moet je de veiligheid van mensen die in het gebied wonen kunnen garanderen", aldus de dijkgraaf.

Het project Ruimte voor de Rivier moet vier miljoen mensen beschermen tegen hoog water en overstromingen. Eind 2015 moeten de werkzaamheden voor de grootste waterberging van Nederland klaar zijn.
Deel dit artikel: