Oud-bisschop Jo Gijsen betastte geslachtsdelen jongens

DEN BOSCH - De vroegere bisschop van Roermond, Jo Gijsen, heeft tussen 1958 en 1961 de geslachtsdelen van twee minderjarige jongens betast. Dat meldt het Katholiek Nieuwsblad. Jo Gijsen uit Oeffelt is vorig jaar op tachtigjarige leeftijd overleden. Het bisdom van Roermond heeft dit vrijdagavond erkend.
De klachtencommissie voor seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk heeft twee klachten over misbruik tegen Gijsen gegrond verklaard. De commissie noemde geen naam, maar kerkelijke bronnen hebben tegenover het Katholiek Nieuwsblad bevestigd dat het gaat om de vroegere bisschop.

Voor zover bekend is hij de eerste bisschop van een Nederlands bisdom tegen wie een klacht over seksueel misbruik gegrond is verklaard. Gijsen was al eerder beschuldigd van 'onbetamelijk gluren', maar de commissie verklaarde deze klacht ongegrond wegens gebrek aan steunbewijs.

Bisdom erkent misbruik jongens door Gijsen
Het bisdom Roermond erkent dat de vorig jaar overleden voormalige bisschop Jo Gijsen twee jongens heeft misbruikt. Dat blijkt uit een verklaring van het bisdom vrijdagavond. Het bisdom Roermond wist al op 11 februari dit jaar dat oud-bisschop Jo Gijsen kinderen heeft misbruikt in de tijd dat hij nog kapelaan was in Zuid-Limburg. Het bisdom heeft deze informatie al die tijd 'onder de pet gehouden', erkende een woordvoerder van het bisdom zaterdag.

Bisschop Frans Wiertz biedt de slachtoffers zijn excuses aan en spreekt zijn verdriet uit dat 'de latere kerkelijke positie en voorbeeldfunctie van oud-bisschop Jo Gijsen beschadigd zijn'.

Twee jongen betast
De slachtoffers zijn een oud-leerling van het jongenspensionaat in Kerkrade die eenmalig door Gijsen onzedelijk is betast, en een toen ongeveer 9-jarige jongen uit de parochie in Valkenburg waar Gijsen tot 1959 kapelaan was. Gijsen heeft hem meerdere keren onzedelijk betast.

Dit slachtoffer zegt dat de oud-bisschop hem ook heeft gedwongen tot orale seks, en hem diverse malen heeft verkracht en dat heeft geprobeerd. Maar daarvoor heeft de klachtencommissie geen ondersteunend bewijs kunnen vinden. "Waarmee overigens bepaald niet gezegd wil zijn dat de door klager gestelde handelingen niet waar zouden zijn'', aldus de klachtencommissie.

Gijsen diende klacht in
Jo Gijsen zei destijds dat hij deze jongen niet kende. Dat vindt de commissie niet aannemelijk, omdat Gijsen geregeld bij de familie van de jongen over de vloer kwam. Gijsen diende in 2011 zelfs een klacht wegens smaad in tegen de jongen. Aanvankelijk kon de klachtencommissie geen bewijs voor het misbruik vinden, maar ze bekeek de zaak opnieuw toen de tweede klacht over seksueel misbruik binnenkwam. Gijsen was toen net overleden.

Jo Gijsen was van 1972 tot begin 1993 bisschop van Roermond. Hij nam officieel wegens gezondheidsredenen ontslag. Een paar jaar later werd hij bisschop op IJsland. Hij overleed in Sittard op 24 juni vorig jaar.