Son en Breugel wil niet meebetalen aan onderzoek Eindhoven Airport

SON EN BREUGEL - De gemeente Son en Breugel wil niet meebetalen aan een onderzoek naar de hinder die Eindhoven Airport veroorzaakt. Volgens de gemeente wordt het tijd dat de landelijke overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Het college weigert daarom om 18.000 euro op tafel te leggen voor een vervolgonderzoek.

Schiphol
De gemeente roept de buurgemeenten op om de bijdrage ook te weigeren. Burgemeester en wethouders reageren boos omdat het kabinet eerder wel geld uittrok voor een soortgelijk onderzoek rond Schiphol.

Een eerste onderzoek van de GGD wees uit dat veel meer mensen hinder ondervonden van het vliegveld dan eerder werd aangenomen op basis van een oude rekenmethode. Een extra analyse kost 270.000 euro waarvoor de omliggende gemeenten zouden moeten opdraaien. Het uitgangspunt van Son en Breugel is dat de burgers niet moeten worden belast maar juist moeten worden gecompenseerd, zo blijkt uit de reactie.

Eindhoven Airport wil niet reageren op de oproep van de gemeente Son en Breugel en verwijst door naar de gemeente Eindhoven.

Deel dit artikel: