Provincie wil 300.000 euro investeren in bescherming van bijen

DEN BOSCH - De provincie wil 300.000 euro investeren in de gezondheid van bijen. Het geld is bestemd voor een landelijk korte termijn-actieprogramma om bijen te beschermen.
Het plan houdt onder meer in dat de provincie groene burgerinitiatieven en het 'bij-vriendelijk' inrichten van bedrijventerreinen en schoolpleinen gaat stimuleren.

Verder gaat de provincie meedoen aan het Bee Deals-initiatief, dat als doel heeft allerlei organisaties in de voedselketen (bijvoorbeeld voedselproducenten en supermarkten) 'bij-vriendelijk' te laten werken.

'Richt provinciale bijenwerkgroep op'
Volgende maand komt het plan aan de orde tijdens de commissievergadering ecologie en ruimte. Op 14 november zal het actieplan worden besproken tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

Bijen spelen in het ecosysteem een belangrijke rol. Ze zijn belangrijk voor de bestuiving van bloemen en plantensoorten en zorgen daarmee ook voor de voedselvoorziening. De provincie wil voor de lange termijn een provinciale bijenwerkgroep oprichten.Deel dit artikel: