Partij voor de Dieren tegen aanpak ‘probleembevers’ in West-Brabant

DEN BOSCH - De fractie van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten is tegen het besluit van het provinciebestuur dat alle bevers in Brabant mogen worden gevangen en elders uitgezet. Ook het plan om alle holen en burchten te mogen vernielen, valt niet in goede aarde.

De Partij voor de Dieren wil weten waarom er niet eerst beverwerende rasters worden gebruikt, zoals wettelijk verplicht.

Aan het provinciebestuur zijn kritische vragen gesteld naar aanleiding van de ontheffing aan de Faunabeheereenheid om de zogeheten 'probleembevers' te vangen en te verhuizen.

‘Openbare veiligheid’
Volgens de ontheffing zijn er zorgen over mogelijke schade door ondergraving van dijklichamen en drijvende burchten. De dieren moeten worden verhuisd en hun holen en burchten vernield vanwege 'de openbare veiligheid'.

Maar de partij vraagt zich af of er inderdaad overal in Brabant dijken en waterlopen gevaar lopen door bevers. Ook of alle bevers in Brabant nu 'probleembevers' zijn sinds de ontheffing.

Aanpak Steenbergse Vliet en Mark-Vlietkanaal
De partij wil verder weten of de bevers kunnen overleven op de nieuwe locaties waar ze worden uitgezet en of de beesten daar geen schade aanrichten. In dat geval heeft verplaatsing weinig of geen zin.

Uit ingewonnen informatie van de partij blijkt inmiddels dat de ontheffing zal worden gebruikt voor aanpak van de 'probleembevers' in de omgeving Halderberge, Steenbergen en Roosendaal (Mark-Vliet kanaal en Steenbergse Vliet). De ontheffing is wel voor heel Brabant verleend.

Deel dit artikel: