Kermis, carnaval en braderie veiliggesteld door aankoop huis notoire klagers Son voor 550.000 euro

SON EN BREUGEL - De gemeenteraad van Son en Breugel heeft het plan om een woning aan de Torenstraat 5 in Son te kopen donderdagavond aangenomen. De woning kost 550.000 euro. Door de koop kunnen evenementen als de kermis, carnaval en de jaarmarkt door blijven gaan want de eigenaren van de woning kunnen hier dan geen bezwaar meer tegen maken.
De gemeenteraad nam het voorstel aan met acht stemmen voor en zes stemmen tegen. Het college was het dus niet unaniem eens met het plan om de woning te kopen. Zo staat wethouder Frenken niet achter dit voorstel.

Geen unieke aankoop
Een dergelijke aankoop door een gemeente is niet uniek. Wel vaker koopt de overheid huizen of grond, bijvoorbeeld om de aanleg van een weg of kanaal mogelijk te maken. Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld in Rosmalen voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart.

ZIE OOK: Gemengde reacties in Son op plan gemeente om huis van klagers in centrum te kopen

Ook wordt met klagers vaker een deal gesloten. Zo besloot de gemeente Horst aan de Maas in Limburg dat een nieuwbouwproject niet langer vertraging mocht oplopen en kocht daarom het huis van bezwaarmakers.