Extra onderzoek nodig om plannen voor mestverwerker MACE in Landhorst, vindt provinciebestuur

DEN BOSCH - Er is extra onderzoek nodig wat de gevolgen voor het milieu zijn wanneer er in Landhorst een enorme mestverwerkingsinstallatie komt. Gedeputeerde Staten (GS) hebben dit woensdag besloten.

Het dagelijks bestuur van de provincie hoopt zo tegemoet te komen aan grote zorgen van mensen uit de buurt. Zij zijn bang voor overlast als herrie, stank en extra vrachtverkeer.

Capaciteit van 500.000 ton
De initiatiefnemers voor de mestverwerker is de Minerale Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE). Zij willen een installatie bouwen met een capaciteit van 500.000 ton per jaar.

Het 'gevaarte' is gepland op de plek waar een veehouderij stond. De zogeheten Milieu Effecten Rapportage (MER) kan tot vertraging voor de vergunningsprocedure leiden.

Maatschappelijke onrust
De plannen brengen al lang maatschappelijke onrust teweeg. In de gemeente Sint Anthonis, waar Landhorst onder valt, maken veel mensen zich grote zorgen en zijn er ook reeds protestacties geweest.

In de provinciale politiek en in de Tweede Kamer worden eveneens vraagtekens gezet bij het initiatief. Zo diende de Partij voor de Dieren eerder dit jaar een motie in om de vergunning op te schorten. GS geven met het besluit gehoor aan deze oproep en vergelijkbare pleidooien van de PvdA en GroenLinks.

'Voldoende inspraak'
Door het besluit van GS moeten de initiatiefnemers sowieso extra geduld opbrengen. Met de MER-procedure verzekert het provinciebestuur zich ervan dat alle betrokkenen voldoende inspraak hebben en dat de milieuonderzoeken volledig zijn, zo laten GS weten.

Zij hebben zich voor hun besluit laten informeren door onder meer waterschap Aa en Maas en het Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid van de gezamenlijke gemeenschappelijke gezondheidsdiensten in de provincie.
Deel dit artikel: