Groot windmolenpark langs A16

BREDA - De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben met de provincie afspraken gemaakt over de komst van een groot windmolenpark langs de A16. Uit hoeveel windmolens het park precies gaat bestaan, is nog niet vastgesteld. Wel is afgesproken dat het park een vermogen van 100 Megawatt heeft. Als hetzelfde type windmolen wordt gebruik als onlangs bij Hazeldonk, komt dat neer op ongeveer dertig tot veertig windmolens langs de snelweg.
De windmolens moeten uiterlijk in 2020 in gebruik zijn. In een convenant is nu vastgelegd dat de provincie de regie neemt over het traject, zodat omwonenden en belanghebbenden één aanspreekpunt hebben.

Voorkeurlocaties aangegeven
Begin 2016 start het milieu- en planologisch onderzoek. De onderzoekers gaan kijken wat de effecten van de windturbines op de omwonenden en de omgeving zijn. Uit het onderzoek moet blijken welke locaties langs de A16 het meest geschikt zijn. De vier gemeenten hebben al voorkeurslocaties aangegeven. De gemeente Breda heeft in augustus al drie windmolens geplaatst op Hazeldonk.

De gemeenten Moerdijk en Drimmelen organiseren 17 en 19 november een raadsinformatieavond over dit onderwerp. Beide avonden gaan over de voorkeurslocatie Zonzeel. Meer informatie over het project Windpark A16 is vanaf dinsdag te vinden op de site van de provincie.