Controle op fraude en boetes in probleemwijk Cuijk levert ruim twee miljoen euro op

CUIJK - Een onderzoek naar misstanden in De Valuwe, een probleemwijk in Cuijk, heeft ruim 2,2 miljoen euro opgeleverd. Er werd hier onder meer gefraudeerd. De resultaten volgen op een grootschalige, langdurige actie.
Het bedrag, in totaal 2.265.830,54 euro, is opgebouwd uit fraude met uitkeringen, opgelegde boetes, het resultaat van een grote politie-actie, terugvorderingen op toeslagen en door het beëindigen van uitkeringen.

Samenwerking
In november 2013 werd besloten om misstanden in de probleemwijk aan te pakken. Het project PROF (Professionele Reactie op Overlast en Fraude) ging eind april 2014 concreet van start. Onder meer de politie, Belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV en de Sociale VerzekeringsBank (SVB) werkten mee aan het project.

Behalve het opsporen en aanpakken van fraude, behoorden onder meer het verbeteren van leefbaarheid en het versterken van vertrouwen in de overheid tot de doelen van het project.

Huisbezoeken
Om die doelen te bereiken gingen interventieteams op bezoek bij bewoners. Dit gebeurde op 241 adressen, waarvoor 1397 acties zijn uitgezet.

De gemeente Cuijk laat in het eindrapport weten dat de meeste bewoners positief hebben gereageerd op de actie. Zo is de meldingsbereidheid richting de overheid vergroot. Tegen het einde van het project zijn vanuit de wijk steeds meer (anonieme) meldingen van fraude en andere zaken gedaan.