Provincie: 'Milieuonderzoek mestcentrale in Landhorst blijft nodig ondanks uitspraak Raad van State'

LANDHORST - De provincie blijft erbij dat er extra milieuonderzoek nodig is voor de eventuele vestiging van een enorme mestcentrale in Landhorst. Een woordvoerder van Gedeputeerde Staten (GS) laat dit weten als reactie op een uitspraak van de Raad van State.

GS bepaalde onlangs dat de gevolgen voor het milieu van zo'n mestverwerker onderzocht moeten worden. Dit wegens gevreesde overlast en de grote maatschappelijke onrust in de omgeving.

De Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) had het besluit aangevochten bij het hoogste rechtsorgaan in ons land. De Raad van State stelt haar in het gelijk, zo blijkt uit een voorlopige uitspraak.

Twijfels
Het rechtsorgaan betwijfelt of een zogeheten milieu-effectenrapportage (mer) nodig is. Bovendien is het besluit van GS 'zeer summier en niet deugdelijk gemotiveerd', zo stelt de Raad van State.

Voorlopig ziet het er dus goed uit voor MACE, dat jaarlijks 500.000 ton ruwe drijfmest wil gaan verwerken. De initiatiefnemers moeten ook weer niet te vroeg juichen, want, zo stelt de Raad van State ook: een bodemprocedure kan er alsnog toe leiden dat er een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Kanttekeningen bij initiatief
De provincie wacht de definitieve afspraak af, maar heeft MACE inmiddels geadviseerd de mer toch te doorlopen.Tegen de plannen voor de mestcentrale zijn al diverse acties gehouden. Ook zijn zowel in de landelijke als provinciale politiek kanttekeningen geplaatst bij het initiatief.

De uitspraak van Raad van State leidde eveneens tot een reactie. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is bang dat het besluit een wildgroei van mestfabrieken tot gevolg heeft. De partij wil van GS weten met welke middelen die kan worden voorkomen.
Deel dit artikel: