Qatverbod groot succes (maar dat kan ook komen doordat qat negen keer zo duur is geworden)

TILBURG - Sinds het qatverbod is de overlast op straat zo goed als verdwenen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam onder Somalische qatkauwers, politie en deskundigen in elf gemeenten, waaronder Tilburg en Eindhoven. De gebruikers kauwen over het algemeen minder qat. Niet alleen vanwege het verbod, maar ook omdat qat sindsdien veel duurder is geworden. De prijs van verse qat steeg van ongeveer 3,50 euro naar 32 euro per bundel.

Het qatgebruik nam af, maar het alcohol- en cannabisgebruik nam juist toe volgens de onderzoekers.

Armoede gestegen
Op de drie grote steden na wonen de meeste Somaliërs in Tilburg. Dat aantal steeg de afgelopen jaren. In totaal wonen er nu bijna 1500 Somaliërs in Tilburg.

De economische positie van Somaliërs verslechterde ten opzichte van vijf jaar geleden. Dat komt deels doordat veel Somaliërs in Nederland niet kunnen lezen en/of schrijven. Ook spreekt een relatief grote groep slecht Nederlands en is er veel psychosociale problematiek onder Somaliërs.

Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met het sociale isolement waarin veel Somaliërs leven. Daarnaast lijdt een deel aan oorlogstrauma's. "De weg is nog lang. Sommige gebruikers hebben het zwaar. Veel van hen zijn vervreemd van hun gezin en van de samenleving", aldus een van de geïnterviewde professionals.

Vaders vaker thuis
Voor de meesten had qat een sociale functie, omdat het met vrienden werd gebruikt. Sinds het verbod is dat netwerk weggevallen. Wel zijn veel gezinssituaties daardoor verbeterd, doordat de ex-gebruikers meer tijd en aandacht voor hun gezin hebben. Dat kan in sommige gevallen ook een negatief effect hebben. "Anderzijds hebben gezinnen nu vaker man en vader over de vloer, die zich met het gezin gaat bemoeien of juist passiever wordt zonder qat", zo staat in het rapport.

Hoewel er minder qatkauwers zijn, is het aantal problematische qatkauwers onder de gebruikers toegenomen. Niet alleen door de negatieve bijverschijnselen van het middel, maar ook doordat de prijs zo is gestegen en ze daardoor financiële problemen hebben.Meer over dit onderwerp:
drugs qat qatkauwers somaliërs overlast tilburg
Deel dit artikel: