Jagers pleiten voor vergassen ganzen in Brabant

DEN BOSCH - Om het aantal grauwe ganzen in Brabant te terug te dringen moet de provincie toestemming geven voor het vangen en vergassen van deze dieren. Dat staat in een advies van jagers, verenigd in de Faunabeheereenheid Noord-Brabant, dat donderdag openbaar is gemaakt.

Het advies wordt onderschreven door Brabantse boeren en de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap.

In het advies staat dat er nu 30.000 ganzen ook in de zomer in Brabant bivakkeren. Dat zouden er, om de schade in de landbouw te beperken, hooguit 7500 moeten zijn.

Rapen van eieren
Dat aantal zou in zes jaar tijd bereikt moeten worden, onder meer door afschieten en het rapen van eieren in het voorjaar. Het vangen en vergassen zou moeten gebeuren tussen 15 mei en 15 juli, als de dieren in de rui zijn. Ze kunnen dan niet vliegen en zijn gemakkelijk te vangen. Het vergassen van ganzen is omstreden. De Partij voor Dieren in Brabant vindt dat het de dieren teveel stress oplevert.

De provincie neemt nog geen standpunt in. Eerst moet de politiek zich erover uitspreken.
Deel dit artikel: