Van 150 naar 1344 koeien, Partij voor de Dieren protesteert tegen vergunning megastal

DEN BOSCH - De Partij voor de Dieren in Brabant protesteert tegen de komst van een megastal in Heusden. De gemeente Asten heeft er al een omgevingsvergunning voor gegeven, maar de politieke partij is het hier niet mee eens en heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

De melkveehouder in Heusden wil uitbreiden van 150 naar 1344 koeien. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de melkveehouderij juist aan banden legt. "Wij maken ons zorgen over de groei van de veestapel en het mestoverschot en om het feit dat steeds minder koeien in de wei komen", zegt Statenlid Marco van de Wel.

De uitdijing van de melkveesector in het algemeen moet aan banden worden gelegd, aldus de partij.

Meer over dit onderwerp:
megastallen heusden partij voor de dieren
Deel dit artikel: