Braindrain: hoogopgeleide Brabanders vertrekken naar de Randstad voor beter betaald werk

EINDHOVEN - Een slimme provincie als Brabant heeft last van een braindrain. Er vertrekken meer hoogopgeleiden uit onze provincie dan er binnenkomen, bijvoorbeeld richting de Randstad of Utrecht. Tussen 2004 en 2011 vertrokken er per saldo bijna 6700 universitair geschoolden en ruim 1400 hbo'ers. Rob Vink van het Tilburgse onderzoeksinstituut IVA vertelt hoe en waarom. Het initiatief voor het onderzoek kwam van Brabant Kennis.
Volgens de Tilburgse onderzoeker ligt het Brabantse percentage hoogopgeleiden (wo en hbo) net onder het landelijke gemiddelde. "Brabant scoort 27 procent, waar het landelijk gemiddelde op 28,1 procent ligt. Utrecht heeft met 37 procent het hoogste percentage hoogopgeleiden", becijfert Vink.  

De trek van hoogopgeleiden naar de Randstad of Utrecht is historisch bepaald. Vink: "Daar zijn meer en beter betaalde banen voor hoogopgeleiden. Brabant heeft vooral een traditie in de (textiel)industrie, techniek, transportsector en werken op het het platteland."

Migratie
Het IVA deed onderzoek naar de migratie van hoogopgeleiden vanuit Brabant in de periode 2004 tot en met 2011 naar andere provincies. Het initiatief voor het onderzoek kwam van Brabant Kennis. Op het aantal vertrekkende hoogopgeleiden werd het aantal binnenkomende hoogopgeleiden in mindering gebracht. Slotsom: 6700 universitair geschoolden keerden Brabant de rug toe en 1400 hbo'ers verlieten de provincie. "Er is meer onderwijsaanbod voor hbo'ers. Ook zijn hbo-studenten over het algemeen jonger en blijven ze langer thuiswonen."

Volgens Vink verlaat de helft van de wo'ers de provincie. "Gemeenten, universiteiten en hogescholen doen er alles aan om studenten te behouden voor de regio. Dat is goed voor de culturele en maatschappelijke participatie. Hoger opgeleiden hebben meer belangstelling in cultuur en politiek. Ook is het goed voor het vestigingsklimaat voor bedrijven: bedrijven volgen menselijk kapitaal", licht Vink toe.  

De uitstroom van hoogopgeleiden is het hoogst in het westen en noordoosten van de provincie. West-Brabant concurreert met de Randstad. Vanuit Noordoost-Brabant trekken de hoogopgeleiden naar Nijmegen en Arnhem.  

Lichtpuntje
Vink ziet wel een lichtpuntje in de sectoren techniek in Zuidoost-Brabant. "Daar is sprake van een Braingain. Er vestigen zich momenteel meer hoogopgeleiden in deze regio dan er vertrekken. Dat heeft onder meer te maken met grote bedrijven als ASML, Philips en de Technische Universiteit. Ook een sterk merk als Brainport en de positionering in de techniek speelt daarbij een belangrijke rol. Steeds meer bedrijven vestigen er zich en dat trekt weer hoogopgeleiden aan. Brabant doet het zo slecht nog niet."

Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op omroepbrabant.nl/boomingbrabant. 'Booming Brabant' is ook te bekijken via Uitzending Gemist. Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.