Hoeveel vluchtelingen moet jouw gemeente opnemen?

DEN BOSCH - Commissaris van de Koning Wim van de Donk presenteerde donderdagochtend een plan om vluchtelingen eerlijk te verdelen over alle gemeenten in Brabant. Hoeveel vluchtelingen moet jouw gemeente extra opnemen?


De provincie heeft de gemeenten ingedeeld in clusters: subregio's die samen plannen moeten maken. Daarbij wordt rekening gehouden met al bestaande asielzoekerscentra.

Er is in Brabant de komende maanden een tekort van 7200 opvangplaatsen voor vluchtelingen. De 66 gemeenten in Brabant krijgen allemaal een taakstelling naar omvang van het aantal inwoners.

De verdeling nu
Op dit moment zijn er in Brabant 16 opvanglocaties voor vluchtelingen: acht reguliere opvanglocaties en acht locaties voor noodopvang.