Veel meer gevaarlijke stoffen op Brabantse spoor dan toegestaan, zware overschrijding regels

EINDHOVEN - Over het Brabantse spoor rijden veel meer wagons met gevaarlijke stoffen dan toegestaan is. Dat meldt de NOS donderdagavond op basis van cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vooral bij Breda, Tilburg en Eindhoven worden de vastgestelde hoeveelheden voor het vervoer van het brandbare gas (lpg) zwaar overschreden.
De NOS is in het bezit van cijfers uit het tweede, derde en vierde kwartaal van 2015. Daaruit blijkt dat er langs Breda 6931 wagons met brandbaar gas reden. Dat is hoger dan toegestaan, want volgens de afspraken mogen daar maar 4350 wagons met brandbaar gas rijden.

Datzelfde geldt voor Tilburg, waar twee keer zoveel wagons brandbaar gas rijden als afgesproken. Er mogen 3650 wagons rijden, er reden er 6314. Eindhoven spant de kroon: daar is het toegestaan om met 2105 wagons te rijden, terwijl er 8413 langsreden.

ZIE OOK: Meeste goederentreinen rijden door Breda: bijna 14.000

Risicoplafonds vastgelegd
De afspraken zijn gemaakt in het kader van de wet Basisnet, die gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, water en weg. In het Basisnet Spoor zijn maximale risicoplafonds vastgesteld op basis van formules. Er wordt per locatie gekeken hoe hoog het risicoplafond mag zijn. Dat wordt uiteindelijk omgerekend naar aantallen wagons.

Er mag binnen de samenstelling van een trein gewisseld worden in soorten stoffen. Zoals veiligheidsadviseur Vincent van der Vlies van Arcadis uitlegt: “Een euro bestaat uit honderd centen. Maar je kan ook tien muntjes van tien of vijf van twintig gebruiken en dan heb je nog steeds een euro. In die samenstelling kan worden gewisseld.”

'Plafonds overschreden'
Het is volgens Van der Vlies nog onduidelijk of de risicoplafonds ook echt overschreden zijn. Maar hij noemt de kans wel ‘heel groot’. “Als je kijkt naar een Breda, daar is toen heel duidelijk een maximumaantal van 4350 wagons lpg per jaar gesteld. Als dat er dan 6491 zijn in de eerste 9 maanden, dan kan je er wel van uitgaan dat het overschreden is.

Ook Tilburg en Eindhoven gaan dus ver over het maximum toegestane aantal wagons met brandbaar gas. Juist met de Brabantse steden zijn harde bestuurlijke afspraken gemaakt voordat de wet Basisnet werd ingevoerd. Met die afspraken zou het risico beheerst blijven en zou er een maximaal risico - en dus een maximaal aantal wagons - worden vastgesteld.

ZIE OOK: 'Dit is onacceptabel', staatssecretaris Dijksma dreigt met acties vanwege onduidelijkheid giftreinen

Werkzaamheden zorgen voor drukte op spoor
Er rijden meer treinen met gevaarlijke stoffen over de route langs Tilburg, Breda en Eindhoven - De Brabantroute - omdat er gewerkt wordt aan de belangrijkste goederenlijn van Nederland, de Betuweroute. De lijn door Brabant is daarna de belangrijkste verbinding tussen Rotterdam, Vlissingen, Antwerpen en Venlo/Duitsland.

Het ministerie werkte bij het vaststellen van de risicoplafonds met grote veiligheidsmarges. Zo wordt er in de formules gewerkt met kansen van een op de miljoen dat het mis gaat. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Dijksma dat er inderdaad te veel goederentreinen rijden over de omleidingsroutes. Dat leidt echter niet tot gevaarlijke situaties, stelt de staatssecretaris.

Kamervragen
CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert heeft Kamervragen aangekondigd over de overschrijding van de regels.