Trudo gaat bijna 1800 sociale huurwoningen bouwen, investering van 430 miljoen euro

EINDHOVEN - Woningcorporatie Trudo investeert de komende vijf jaar in Eindhoven 430 miljoen euro in nieuwbouw. Er zullen bijna tweeduizend nieuwe woningen en bedrijfsruimten gebouwd worden.
De investering is een onderdeel van een tienpuntenplan, dat Trudo maandag ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan presenteert. Onder de 1984 te realiseren ruimten zijn er 1756 woningen. De rest wordt bedrijfsruimte.

Tienpuntenplan
Het gaat om kleine sloop-nieuwbouwlocaties (onder meer in de Locomotiefstraat), stedelijke vernieuwing (Kruidenbuurt en Woensel-West) en transformatie (Strijp-S, Vredeoord en Eikenburg).

Andere punten uit het tienpuntenplan zijn de verandering van de naam (in Sint Trudo), het plaatsen van slimme thermostaten in alle woningen.

Instellen vluchtelingenhulp
Trudo begint ook met de instelling van vluchtelingenhulp. Vluchtelingen die een woning krijgen, worden gekoppeld aan een andere huurder, een soort maatje. Dat maatje moet de vluchteling vertrouwd maken met Nederlandse gebruiken.

In ruil hiervoor krijgt de andere huurder honderd euro korting op de huurprijs.