Frauderende studenten aangepakt: Bergen op Zoom spant de kroon

EINDHOVEN - De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) haalt steeds meer geld terug bij studenten die frauderen met hun uitwonende beurs. In 2014 ging het om ongeveer vijf miljoen euro, in 2012 was de opbrengst nog 2,3 miljoen euro. Vooral in Bergen op Zoom zijn bijzonder veel jongeren betrapt. Dat blijkt uit gegevens die LocalFocus heeft opgevraagd bij DUO op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Dat DUO meer geld terughaalt, wil niet zeggen dat er meer controles zijn geweest. De toename is vooral het gevolg van strengere regelgeving.

Sinds 2012 mag DUO bovenop het terug te vorderen studiegeld ook een bestuurlijke boete opleggen. Die is vastgesteld op 50 procent van het bedrag aan studiefinanciering, maar kan worden opgehoogd tot 100 procent als blijkt dat de student al een keer eerder is betrapt op fraude.

Bergen op Zoom vierde plek landelijk
Ook hoeft DUO niet meer te bewijzen of iemand thuis woont. Aantonen dat een student niet woont op het adres waar hij of zij is ingeschreven, is voldoende.

In 2014 werd op deze manier voor iets meer dan één miljoen euro buit gemaakt bij Brabantse jongeren. Bergen op Zoom kwam in 2012 en 2014 als koploper uit de bus. DUO incasseerde in dat laatste jaar een bedrag van twee ton. Bergen op Zoom bekleedt daarmee een vierde plek in de landelijke lijst. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werden meer boetes uitgedeeld.

Risicoprofielen doorslaggevend
Als we kijken naar alleen de Brabantse ranking volgen Eindhoven en Oss op plek twee en drie met 154.000 en 142.000 euro. Breda en Tilburg complementeren de top vijf met een vierde en vijfde plek. Hoe het komt dat juist Bergen op Zoom zo hoog scoort, kan DUO niet verklaren.

“De controles worden gedaan op basis van risicoprofielen die los staan van de variabele gemeente”, aldus een woordvoerder.

Bij het opstellen van zo’n risicoprofiel wordt onder meer gekeken naar leeftijd, onderwijssoort, plaats waar de student zijn opleiding volgt en de woonsituatie in relatie tot het officiële adres van de student en zijn of haar ouders, zo bleek uit eerder vrijgegeven documenten.

DUO voorspelt minder opbrengsten
Studenten die uit de analyse van DUO rollen, krijgen een huisbezoek op het adres waar zij ingeschreven staan. Als een jongere niet kan aantonen dat hij of zij hier ook werkelijk woont, is dat voor DUO genoeg om te spreken van fraude.

DUO verwacht dat het fraudebedrag de komende tijd zal dalen door de invoering van het nieuwe leenstelsel.