Brandgevaarlijk zolderkamertje en uitbuiting in restaurant, maar het gaat beter met arbeidsmigranten

HELMOND - Zwijggeld na een ongeval, een Chinees op een brandgevaarlijk zolderkamertje en uitbuiting van Grieken en Bulgaren in een restaurant. In de Peelgemeenten Someren, Asten, Deurne, Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek kwamen onderzoekers de afgelopen jaren veel misstanden tegen onder arbeidsmigranten. Het goede nieuws: de gezamenlijke aanpak werpt zijn vruchten af
De Peelgemeenten Someren, Asten, Deurne, Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek trekken van oudsher veel buitenlandse seizoensarbeiders. Dat had voornamelijk te maken met de aspergeteelt. Tegenwoordig blijven ze langer dan één seizoen. Na de asperges gaan de buitenlandse arbeidskrachten werken in de bouw, de vleesverwerking of in de kassen.

20.000 arbeidsmigranten in de Peel
Er wordt landelijk veel onderzoek gedaan naar arbeidsmigranten. De Peelgemeenten besloten vorig jaar augustus zelf een onderzoek te doen. Er wonen in het meest zuidoostelijke deel van onze provincie naar schatting 20.000 buitenlanders die hier een boterham proberen te verdienen. Een flink dorp. Daarvan staan er overigens maar 5000 officieel inschreven.

De gemeenten werkten een jaar samen met verschillende instanties. Die samenwerking loont blijkt uit een rapport dat over de pilot is geschreven. Samen zijn ze er in geslaagd werkgevers en verhuurders van huizen er van te doordringen dat arbeidsmigranten mensen zijn en niet louter materiaal om winst te maken.

Grijze gebieden van de wet opzoeken
Ondanks het succesverhaal blijft er te wensen over. De samenstellers van het rapport: "Nog altijd werken dagelijks mensen onder slechte omstandigheden, voor lage lonen en op gevaarlijke plekken. Zonder zelf te weten dat zij worden onderdrukt en veelal voor het eigengewin van de ondernemer."

De pilot is na een jaar gesloten, de missie gaat door. Daarbij mogen van de samenstellers ook de grijze gebieden van de wetgeving worden opgezocht, bijvoorbeeld als het gaat om delen van informatie. "Denk in kansen en niet in problemen", aldus staat in het rapport.