Veel minder schorsingen op middelbare scholen, 1 op 10 definitief van school gestuurd

EINDHOVEN - Het aantal geschorste of van school verwijderde leerlingen in Brabant is vorig jaar met bijna twintig procent gedaald van 604 naar 491. Dat blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie.
Vooral in vergelijking met de rest van Nederland, doet onze provincie het erg goed. Alleen Friesland kan met een daling van 26 procent een beter rapportcijfer overleggen. Ook Zeeland en Noord-Holland doen het met -8,3 en -1,5 procent vrij aardig.

Driekwart jongens
Vooral jongens worden geschorst: drie keer zo vaak als meisjes. Bij het opmaken van de cijfers is alleen gekeken naar het voortgezet onderwijs.

Uit de getallen van de onderwijsinspectie blijkt verder dat slechts 1 op de 10 geschorste leerlingen definitief van school wordt gestuurd.
Vechten met klasgenoten
De meeste leerlingen die terecht worden gewezen, hebben meer op hun kerfstok dan alleen een gummetje gooien. Volgens de Onderwijsinspectie gaat het in de meeste gevallen om geweld tegen medeleerlingen (17 procent). Ook verbale agressie tegen klasgenoten en storend gedrag tijdens de les zijn veelvoorkomende oorzaken.