Mestbeleid op de schop: provincie wil bouw van moderne stallen

SON - De provincie wil het mestbeleid ingrijpend veranderen. De gevolgen voor Brabantse boeren zijn groot: In Oost- en Midden-Brabant mag niet meer vee komen. Ook wordt de bouw van nieuwe, moderne stallen aangemoedigd. Maar dan moeten er wel oude stallen verdwijnen. Dit liet het provinciebestuur vrijdag weten.

In Oost- en Midden-Brabant zitten miljoenen kippen, varkens en koeien. Dat moeten er niet nog meer worden, vindt de provincie. De overlast is te groot en dus komt er een rem op de groei. Voor iedere 10 vierkante meter stal die er in het gebied wordt gebouwd, moet er in de buurt 11 vierkante meter aan oude stallen worden afgebroken.

Om de boeren tegemoet te komen, wil de provincie onder strikte voorwaarden de bouw van grote megastallen (tot 2,5 hectare) mogelijk maken. Voorwaarde is dan wel dat zo'n stal aan de allernieuwste milieueisen en eisen voor dierenwelzijn voldoet.

LEES OOK: Veel weerstand tegen komst megastal: 'Waarom tienduizend varkens?'

Onbeperkt mest verwerken
Ook de eisen voor het verwerken van mest wil de provincie graag van de baan hebben. Boeren mogen in de toekomst zoveel mest verwerken als ze willen, als deze afkomstig is van hun eigen bedrijf. De landelijke norm wordt hier dan niet langer aangehouden.Voorwaarde is wel dat de mest op een milieuvriendelijke manier wordt verwerkt.

Boeren die hun mest niet zelf verwerken, moeten naar een mestfabriek. Maar de provincie wil niet dat er nieuwe mestfabrieken op het platteland worden gebouwd. Die wil ze op industrieterreinen hebben.Gemengde reacties
De Brabantse Milieufederatie is voorzichtig positief over de maatregelen om de groei van de veesector in Oost- en Midden-Brabant te stoppen, maar de regels voor mestverwerking baren directeur Verdaasdonk zorgen. “Ik ben bang voor een waterbedeffect. De strengere regels in Oost-Brabant zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat de veestapel in West-Brabant ongebreideld gaat groeien.”

Landbouworganisatie ZLTO vindt de plannen van de provincie veel te rigide. “Boeren die willen innoveren moeten niet opdraaien voor de sloop van oude stallen”, zegt Janus Scheepers van ZLTO. Er zijn volgens hem ook goede mestverwerkingsbedrijven mogelijk op het platteland. De boerenorganisaties is er wel bij mee dat de mogelijkheid voor megastallen in Brabant weer op een kier is gezet.

Duurzaamheid
Doel van de nieuwe maatregelen is het duurzamer maken van de veehouderij. De bedoeling is dat boeren met hun vragen over de nieuwe regels terecht kunnen bij een speciaal servicepunt. Als Provinciale Staten de nieuwe maatregelen goedkeuren, gaan ze deze zomer in.

Deel dit artikel: