De Dierenbescherming is tegen, Behoud de Peel is voor... de meningen in het Brabants Veedebat

EINDHOVEN - De strijd tussen het provinciebestuur en de Brabantse boeren wordt harder. Vrijdag beslissen Provinciale Staten of verouderde stallen al in 2022 in plaats van 2028 milieuvriendelijk moeten zijn. het debat vindt plaats 7 juli, de zevende dag van de zevende maand. Met gevoel voor dramatiek spreken sommige boeren over 7/7 oftewel seven-seven.

De politiek en de boeren willen eigenlijk hetzelfde: gezonde bedrijven die goed zijn voor boer, burger, buitenlui en milieu. Alleen over de weg daar naartoe en vooral de snelheid verschillen ze van mening. Dat vergroot het wantrouwen en verhardt de strijd. De belangenvereniging van de boeren, de ZLTO, is vooral boos omdat er geen overleg is geweest over het vervroegen van de datum waarop stallen milieuvriendelijk moeten zijn. Of zoals de ZLTO zegt: “Het provinciehuis is al heel lang dichtgemetseld, het Brabantse overlegmodel bestaat niet meer”.

VVD-afdelingen tegen
Die twee partijen zijn niet de enigen die zich roeren. Maatschappelijke organisaties mengen zich ook in de discussie en ze hebben allemaal een andere mening. Het meest opvallend was de reactie van VVD-afdelingen in De Peel die het niet eens zijn met de provinciale plannen. De lokale liberalen voelen de hete adem van hun achterban in hun nek. Probleem is dat de VVD in provinciale staten als eerste de plannen van GS steunde. Dat moet intern tot nervositeit leiden.

LEES OOK: Boze boeren demonsteren tegen vervroegde milieu-eisen: ‘Complete sector wordt de nek omgedraaid'

Behoud de Peel is voor
De Werkgroep Behoud de Peel daarentegen heeft donderdag laten weten het juist helemaal eens te zijn met GS. Boeren mogen dan protesteren, maar volgens de werkgroep is de stikstofproblematiek zo groot dat er niet langer gewacht kan worden met maatregelen. Volgens de werkgroep is de stikstofneerslag op de natuur ondanks allerlei maatregelen nauwelijks gedaald. Daarom moet de groei van het aantal dieren worden gestopt, schrijft de werkgroep.

Nederlandse Dierenbescherming is tegen
De Nederlandse Dierenbescherming laat een heel ander geluid horen. Ze zijn namelijk bang dat door de maatregelen van de provincie het kweken van duurzaam vlees in het gedrang komt. “Veehouders kunnen niet van de kelder op zolder springen, ze moeten ruimte en tijd krijgen om stap-voor-stap geleidelijk steeds duurzamer te worden. En hier ontstaat een spanningsveld met het beleid van de provincie Noord-Brabant”, schrijft de Dierenbescherming in een reactie op de plannen van GS.

BZW maakt zich grote zorgen
De Brabant Zeeuwse Werkgevers maken zich grote zorgen over de plannen van GS. Het standpunt van de BZW komt er op neer dat de agrarische sector 20 procent van de economische productiewaarde in Brabant voor haar rekening neemt. Als die in problemen komt dan heeft deze provincie een serieus probleem. In een opinieartikel in het Brabants Dagblad vraagt BZW-voorzitter Bruinsma de provincie dan ook een andere weg in te slaan.

Agrifirm is tegen
Ook Agrifirm mengt zich in de strijd. Dat is een coöperatie waarin 17.000 veehouders en telers samenwerken en dus een grote speler op de Nederlandse agrarische markt. Agrifirm roept Provinciale Staten dringend op de plannen van GS niet te steunen. Ombouw naar een duurzame en milieuvriendelijke boerensector bereik je volgens Agrifirm niet met de verplichting om in 2022 milieuvriendelijke stallen te hebben. Dat is veel te rigoureus zegt de coöperatie en remt juist de ombouw naar een andere manier van boeren. Er worden ontwikkelingen in gang gezet die het maatschappelijk draagvlak verder zullen uithollen en die ernstige financiële en sociale problemen zullen veroorzaken bij Brabantse boeren, aldus Agrifirm.

Burgers zijn voor
Het Brabants Burgerplatform Minder Beesten is juist weer positief over de plannen van GS.. Het is een organisatie waarin 24 burgergroepen verspreid over Brabant samenwerken. Het platform gaat het meest ver in het oordeel over de agrarische wereld: “Duizenden mensen in Brabant leven continu in de stank. Mensen worden ziek, of erger, sterven. Secundair fijnstof dat ontstaat door de ammoniak uit de veehouderij is verantwoordelijk voor naar schatting de helft van de sterfgevallen door luchtverontreiniging.”

Meer over dit onderwerp:
provincie veestallen milieuvriendelijk
Deel dit artikel: