Roosendaal heeft de meeste drugsoverlast van Nederland

ROOSENDAAL - In Roosendaal melden inwoners het vaakst hinder te ondervinden van drugsgebruik en -handel. Ruim een op de acht Roosendalers (13,1 procent) van vijftien jaar of ouder heeft er last van.
De stad staat daarmee op eenzame hoogte van alle (middel)grote steden. In 2013 was het percentage inwoners van Roosendaal dat aangaf overlast van drugs te hebben nog 8,2 procent. Landelijk was het vorig jaar 3,5 procent van de Nederlanders.

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS onder gemeenten met meer dan 70.000 inwoners. Het gaat daarbij om de CBS-Veiligheidsmonitor, een jaarlijkse enquête waarin deelnemers wordt gevraagd of
*ze overlast in de buurt ervaren
*ze zich veilig voelen
*ze slachtoffer zijn geweest van criminaliteit  en
*ze tevreden zijn over de politie en preventie.De gegevens van andere steden in Brabant:
Breda 3,5 procent
Eindhoven 5,5 procent
Helmond 2,7 procent
Den Bosch 4,7 procent
Tilburg 4,8 procent

In de top zes van gemeenten waarvan de inwoners veel drugsoverlast ervoeren staan naast Roosendaal ook Rotterdam en de vier grootste Limburgse steden Maastricht, Venlo, Sittard-Geleen en Heerlen. In die gemeenten gaf 8 tot 10 procent van de bevolking aan last te hebben gehad van drugsgebruik en -handel.