Hoe vijftig dames en heren 1,2 miljard verdelen, Provinciale Staten nemen begroting 2018 aan

DEN BOSCH - Provinciale Staten van Brabant hebben vrijdag de begroting voor 2018 aangenomen. De ruim vijftig dames en heren politici keurden goed dat er volgend jaar 1,2 miljard euro wordt uitgegeven. Een deel van dat geld wordt via de wegenbelasting opgebracht door automobilisten. Voor hen was er goed nieuws: Provinciale Staten waren het met gedeputeerde staten eens dat die niet omhoog hoeft.

Eén van de meest besproken voorstellen was dat om 75 miljoen euro uit te trekken voor boeren die moeten stoppen als gevolg van de strenge milieuregels. Het voorstel werd door de meerderheid van de Staten aangenomen, maar vrijwel de hele oppositie had liever gezien dat dat bedrag voorlopig in de knip was gehouden.

Varkensboeren
Dat lijkt onlogisch omdat die oppositie, met het CDA en de PVV voorop, zich als één man altijd achter de boeren schaart. Maar zegt de oppositie nu: het nieuwe kabinet heeft 200 miljoen beschikbaar voor met name varkensboeren die willen stoppen. Kijk nou eerst eens even wat het rijk met dat geld gaat doen en beslis dan wat de provincie het die 75 miljoen daar nog aan kan toevoegen. “De problemen in de landbouw zijn zo urgent, dat we daar niet op kunnen wachten”, zei gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

Andere zaken uit de begroting die de eindstreep haalden:

 • 60 miljoen euro om de groei van het midden- en kleinbedrijf te stimuleren
 • 200.000 euro om plannen te ontwikkelen waarmee ondermijnende criminaliteit aangepakt kan worden
 • 1 miljoen euro om een kenniscentrum op te zetten dat de aanpak van vervuilde landbouwgrond gaat bestuderen.
 • 1 miljoen om plannen te ontwikkelen in het kader van de woonvisie. De provincie wil dat lege kloosters, kantoren en fabrieken worden omgebouwd tot huizen in plaats van nieuwbouwwijken neerzetten in buitengebieden.

Extra beveiligde rechtszaal
Behalve het geld dat al in de begroting was vastgelegd was er ook nog ongeveer 40 miljoen euro 'vrij te besteden', zoals dat heet.

Partijen dienden een stortvloed aan moties en amendementen in om dat geld te claimen. De voorstellen varieerden van een extra beveiligde rechtszaal in Brabant, via het beschermen van roofvogels tot de aanleg van veilige en hygiënische parkeerplekken voor truckers. Opvallend was het grote aantal moties met betrekking tot energiebesparing en klimaatbeheersing, twee onderwerpen die hoog op de agenda van vrijwel alle partijen staan.

Dicht bij huis berechten
Er was nog een opmerkelijke kwestie. De VVD had een motie ingediend waarin het provinciebestuur werd opgeroepen zich sterk te maken voor een extra beveiligde rechtszaal in Brabant waardoor met name drugscriminelen dicht bij huis kunnen worden berecht. De stemmen staakten omdat er tijdens de stemming drie mensen niet in de zaal waren. Dat wordt vast vervolgd.

Volgens de PvdD was het minstens zo opmerkelijk dat Provinciale Staten, op de avond dat NRC onthulde dat er in de Brabantse mestverwerking zwaar wordt gefraudeerd, Gedeputeerde Staten opriep de weg te plaveien voor een mestverwerkingsinstallatie in Oss.

Nog een paar andere zaken die de eindstreep wel haalden:

 • Er wordt onderzocht of er een monument kan komen voor leden van Provinciale Staten die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • Er wordt onderzocht of het mogelijk is dat de data die via OV-chipkaarten beschikbaar is, aangewend kan worden om het openbaar vervoer in de provincie te verbeteren.
 • Er komt een onderzoek naar elektrische, milieuvriendelijke veerpontjes
 • De provincie gaat meer aardgasvrije wijken stimuleren
 • Het provinciebestuur gaat onderzoeken of het bestaande beleid om de maatschappelijke acceptatie en de veiligheid van LHTB’s verscherpt kan worden
 • De provincie onderzoekt of er meer geld vrijgemaakt kan worden voor 'educatie op de boerderij'
 • Er komen zo snel mogelijk plannen om meer snelfietsroutes in de provincie te maken
 • Er komen ook plannen om kwetsbare mensen op een goede manier langer thuis te laten wonen.
 • Het Provinciehuis wordt een voorbeeld van energiebesparing met zonnepalen en raamcoating die energie opwekt.
 • Er komt een campagne onder de naam 'Een dumper is een stumper' om mensen te wijzen op het gevaar van dumpen van rotzooi in het milieu.
 • De provincie gaat bevorderen dat er hygiënische en veilige overnachtingsplaatsen komen voor truckers.

Onmachtig
Na bijna dertien uur vergaderen kwam Marcel Deryckre van oppositiepartij CDA op Twitter tot de slotsom: “De Staten van Brabant vergaderen nu 13 uur over de begroting voor 2018. Over een uurtje wordt die bijna ongewijzigd aangenomen. Staten zijn helaas onmachtig”.

Meer over dit onderwerp:
provincie provinciebestuur begrotingen
Deel dit artikel: