Dertig graven van eeuwenoud militair hospitaal gevonden in Breda

BREDA - Archeologen hebben dertig graven gevonden op braakliggend terrein aan de Anna van Burenstraat en het Speelhuisplein in Breda. Het gaat om een begraafplaats van een militair hospitaal van de vesting Breda uit de 17e eeuw, denken archeologen.

Op sommige gevonden lichamen zijn vlak voor of net na het overlijden medische ingrepen gepleegd. Er zijn volgens archeologen ledematen geamputeerd waarvan duidelijk is dat de personen die amputatie niet hebben overleefd.

De botten vertonen in die gevallen geen tekenenen van genezing en de geamputeerde delen zijn mee in de kist begraven. Van andere personen was de schedel gelicht als onderdeel van de lijkschouwing. Daardoor, in combinatie met de ligging van de graven op voormalig defensieterrein (een lunet), is volgens archeologen bewijs dat het om een militair hospitaal gaat.

Op dit moment vindt er verder onderzoek plaats naar de botten om zo leeftijd en geslacht te kunnen bepalen.

Houten kisten
Bij de begeleiding tijdens de sloop van enkele panden in 2013 kwamen eerder onverwacht enkele skeletten tevoorschijn. Aan de hand van historische bronnen hadden de archeologen het vermoeden dat er sporen van de 17e eeuwse vesting van Breda aan het licht zouden komen.

Proefonderzoek wees in oktober uit dat dat inderdaad het geval was. In oktober en november vond er verder onderzoek plaats door archeologen van de gemeente Breda. De opgravingen leverden dertig graven op.

De meeste graven bevatten de resten van één persoon in een houten kist die in de meeste gevallen ver was vergaan. De ijzeren spijkers zijn wel behouden gebleven. In sommige graven bleken meerdere personen te zijn bijgezet.

Meer over dit onderwerp:
breda archeologen begraafplaatsen
Deel dit artikel: