Oude ambtsketen laatste burgemeester Princenhage opgedoken in nieuw museum

BREDA - In het voormalige zelfstandige dorp Princenhage, exposeren ze in het nieuwe Princenhaags Museum een ware dorpsschat. Bij de (her)opening van het kleine museum werd aan het museum de ambtsketen geschonken van de laatste burgemeester die het dorp heeft gediend. De ambtsketen is deels origineel en deels een replica. De laatste ambtsketen,van de laatste burgervader, werd vanaf 1935 tot 1942 gedragen door Gerard Marie Sutorius. Een schat achter glas in een nieuw museum.

Direct bij binnenkomst in het nieuwe Princenhaags Museum kun je Gerard Marie Sutorius niet ontlopen. Het portret van een streng kijkende aristocratische regent kijkt je zeer indringend aan. “Hij had wel iets van een regent”, vertelt museumvoorzitter Rini van der Linden. “Zijn snor en baard zijn indrukwekkend te noemen. Zeker voor een burgemeester die eind jaren dertig van de vorige eeuw, burgemeester was van een dorp met buurtschappen dat rond de vijfhonderd inwoners telde.”

Sutorius speelde in die jaren een niet te winnen wedstrijd tegen het hongerige Breda. De Baroniestad had behoefte aan grond, ruimte die Princenhage meer dan voldoende had. Het hongerige Breda slokte Princenhage op.

Start van het museum
Een kwart eeuw geleden ontstond in de voormalige zelfstandige gemeente de behoefte aan een eigen museum. Een museum door vrijwilligers gerund met liefde en oog voor de plaatselijke geschiedenis. De eerste expositie vond plaats in het dorpshuis. Achteraf het startschot voor en de opmaat naar de opening van een echt museum, afgelopen weekend.

Leuk en een aanwinst
De reacties van de vele bezoekers zijn ronduit positief. “Het is een mooi museum geworden”, maar ook gehoord. “Een aanwinst voor Princenhage.” Hoewel het museum slechts een paar duizend bezoekers per jaar trekt noemt Van der Linden het museum wel levensvatbaar. “Natuurlijk, anders is het geen 25-jaar vol te houden.”

Plannen zijn er ook. In najaar staat de expositie over de Turfvaart gepland en in januari 2019 wordt de expositie 'Toen Opa en Oma nog jong waren' geopend.