10 dingen die de gemeente voor jou doet [LIJSTJE]

EINDHOVEN - Nog iets meer dan één week en dan mogen we met z'n allen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Waarom stemmen we straks op al die duizenden Brabantse politici? 5 antwoorden.

In Brabant hangen de steden weer vol met verkiezingsposters van allerlei politici die (soms met hun eigen bus) door de gemeente rijden. Kortom, er komen weer verkiezingen aan, op 21 maart is het zover. 

De vraag is alleen: wat gaan al die door ons gekozen politici nou precies doen? De gemeenteraadsleden bereiden het beleid voor. Vervolgens wordt dat uitgevoerd door de wethouders. 

De gemeenteraad in tien taken: 

1. Paspoorten, rijbewijzen
Als je een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart nodig hebt, dan vraag je deze aan bij de gemeente, afdeling burgerzaken. In Waalre hebben ze deze plek een tijdje moeten missen. Jouw gemeente weet ook precies wie er allemaal in de stad woont.

2. Tot hoe laat mogen de kroegen open blijven?
De burgemeester heeft het gezag over de politie en over de brandweer. Maar de gemeente maakt een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat zijn een soort wetten die alleen jouw in gemeente gelden. In zo'n APV staat bijvoorbeeld hoe laat café's sluiten, waar beveiligingscamera's komen te hangen en hoe laat winkels mogen sluiten.

LEES OOK: Strijd niet voor niets geweest, eindelijk langere stapavonden in Breda

3. Wegen, winkels en straatlantaarns
Natuurlijk wil jouw gemeente dat de stad er goed uitziet. Zo zorgen ze voor een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en mooie winkelstraten. Als er kapotte straatlantaarns moeten worden vervangen, zorgt de gemeente dat dat gebeurt. Dat laatste was in 2016 een probleem in een deel van Tilburg.

4. Werk of uitkering
Grofweg moet de gemeente ervoor zorgen dat je werk hebt. Ze moeten dus proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Als iemand geen werk heeft, krijgt hij een uitkering. Dat gaat ook weer via de gemeente. 

LEES OOK: Geen partner meer, geen baan en geen uitkering... Oss helpt weduwen weer aan het werk

5. De kwaliteit van de kinderopvang
De gemeente regelt allerlei zorgtaken. De uitvoering van jeugdzorg en thuiszorg gaat via de gemeente. Als je een rolstoel nodig hebt, moet je deze aanvragen bij de gemeente. Gemeenten houden ook toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. 

6. Een huis voor asielzoekers
Landelijk wordt er bepaald hoeveel asielzoekers er naar Nederland komen maar gemeenten moeten vervolgens voor een huis zorgen. 

LEES OOK: Opvang gevonden, maar asielzoekers kwamen niet: gemeenten willen 1 miljoen terug

7. Spijbelaars
Op het gebied van onderwijs controleert de gemeente of er niet wordt gespijbeld (hallo Breda). Verder zijn ze verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. 

8. Een nieuwe woonwijk of een park?
De gemeente bepaalt ook hoe een bepaald deel van de stad eruit komt te zien, bijvoorbeeld waar er huizen mogen worden gebouwd en waar er juist natuur komt. De plannen van de gemeente worden vastgelegd in structuurvisies en beleidsplannen. In Breda moesten onlangs wat bomen verhuizen omdat de gemeente andere plannen met het gebied had.

9. Onderhoud van wegen
Iedere weg, straat, parkeerterrein of ieder voetpad wordt door de gemeente aangelegd en vervolgens onderhouden. Er ligt ook een verkeer- en vervoerplan waarin wordt beschreven hoe het verkeer zich door de stad moet bewegen, bijvoorbeeld welke straat eenrichtingsverkeer is en welke niet. 

10. Subsidie, wie wel en wie niet?
De gemeente geeft subsidies en stelt ruimte beschikbaar voor nieuwe zwembaden, sportvelden of een schouwburg.

LEES OOK: Vrouwonvriendelijk carnavalsthema zorgt voor ophef, subsidie Eindhovens Studenten Corps geschorst

 

Deel dit artikel: