Bonte coalitie moet Eindhoven 'praktische oplossingen' bezorgen

EINDHOVEN - Het is een bonte coalitie tussen liberalen, duurzaamheid-aanhangers, sociaal-democraten en christelijken. Maar volgens de informateurs Onno Hoes en Roel van Gurp zal een combinatie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA in Eindhoven zorgen voor 'stabiliteit, daadkracht, transparantie en vertrouwen met een sterk accent op financiën'.

Hoes (VVD) en Roel van Gurp (GroenLinks) voerden eind maart gesprekken met alle twaalf fracties van de nieuwe gemeenteraad. Ook burgemeester John Jorritsma en de ambtelijk top van Eindhoven werden geraadpleegd. Vrijdag maakten ze op het stadhuis hun conclusie bekend.

De informateurs adviseren VVD, GroenLinks, PvdA en CDA om samen een coalitie te vormen. Samen bezetten ze 26 van de 45 zetels in de gemeenteraad. De informateurs adviseren ook een college met zes wethouders, waarbij VVD en GroenLinks twee wethouders leveren en CDA en PvdA ieder één. 

Praktische oplossingen
Volgens de informateurs is er een behoefte aan een akkoord op hoofdlijnen. Het moet een overeenkomst zijn die zorgt voor een stevig fundament onder een daadkrachtig stadsbestuur. Het akkoord  moet tegelijkertijd 'ruimte bieden voor een open maatschappelijk en publiek debat'.

Volgens Hoes en Van Gurp is de komende jaren minder behoefte aan nieuwe experimenten maar juist aan praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Thema's
In de komende weken moeten de vier partijen het eens worden over hun plannen op thema’s als bereikbaarheid en mobiliteit, duurzaamheid en klimaat, inclusieve stad en (organisatie) sociaal domein.

LEES OOK: Onno Hoes en Roel van Gurp aan slag als informateur voor nieuwe coalitie Eindhoven

Deel dit artikel: