Jongensprostitutie verdient meer aandacht, maar de gemeente weet nog niet hoe de zorg beter moet

EINDHOVEN - Als er in Eindhoven en directe omgeving al zeventig slachtoffers zijn van jongensprostitutie, dan moet het in heel Nederland om een paar duizend mensen gaan. Dit zegt Ina Hut. Zij is directeur van het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) en reageert op een onderzoek naar jongensprostitutie, dat donderdag is gepresenteerd. Volgens haar is dit het eerste uitgebreide veldonderzoek naar deze vorm van prostitutie.

Het gaat om jongeren die bij haar organisatie én bij opsporingsdiensten niet bekend zijn, zo zegt de CoMensha-directeur. Ze is blij met het onderzoek (pdf, 1 MB) van de Eindhovense welzijnsinstelling Lumens, maar vindt de uitkomsten ronduit schokkend.

'Te vroeg voor stappen'
Het is belangrijk dat jongensprostitutie in ons land meer bekendheid en aandacht krijgt. Dit laat de gemeente Eindhoven weten in een reactie op de presentatie van het onderzoek. Het is voor de gemeente nog te vroeg om te bepalen hoe de zorg voor de jongens kan worden verbeterd. Ze denkt onder meer aan het bespreekbaar maken van dit probleem in gezinnen en scholen. 

Begin dit jaar werd al bekend dat er in en rond Eindhoven zeker zeventig jongens tussen de 14 en 23 actief zijn in de prostitutie. Deze cijfers staan ook in het onderzoek van welzijnsorganisatie Lumens, dat donderdagmiddag wordt gepresenteerd. De gemeente Eindhoven noemt de uitkomsten 'verschrikkelijk'.

'Vluchtelingen extra kwetsbaar'
De meeste jongens geven aan dat hun omgeving had kunnen signaleren dat er iets gaande was en dat soms ook deed. Vrijwel allen kwamen uit gebroken gezinnen en vluchtelingen blijken een extra kwetsbare groep te zijn, zo wordt geconstateerd. De jongens hebben het gevoel dat er alleen aandacht is voor meisjes en ervaren geen erkenning van hun slachtofferschap. Anderzijds hebben mannen die contact zoeken, belang bij geheimhouding, wat de problematiek extra complex maakt.

Het huidige gebrek aan expertise op het gebied van jongensprostitutie wordt als een probleem gezien voor instanties waaronder Lumens. Zij weten hierdoor nauwelijks waar de jongens behoefte aan hebben, zo staat in het rapport. Door vaker contact te zoeken en te houden konden de onderzoekers wel een band opbouwen. Hierin zou meer geïnvesteerd moeten worden, zo adviseren de onderzoekers. Uiteraard zou ook meer samengewerkt moeten worden met andere partijen, maar dat wordt bij de oplossing van elk probleem geadviseerd.