Ambitieuze belofte onderwijs Brainport-regio: verdubbeling afstudeerders technische studierichtingen

EINDHOVEN - Niet meer opleiden voor een specifiek beroep, maar de studenten trainen op bepaalde basisvaardigheden. Daarmee kunnen studenten van Fontys Hogescholen in de toekomst op meerdere werkvelden uit de voeten.

Dé ingrediënten voor de werknemer van de toekomst zijn technologie, ondernemerschap en creativiteit. Deze basisvaardigheden zijn bij Fontys Hogescholen verpakt in het programma ‘TEC voor Society’ dat als een rode draad door alle opleidingen loopt. “In elke studierichting komen deze basisvaardigheden aan bod. Technologie omdat er vaak een (technisch) kennisaspect aanzit, ondernemerschap in de vorm experimenten en creativiteit omdat er vaak met meerdere disciplines samengewerkt moet worden”, zegt Nienke Meijer, bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen.“Deze vaardigheden staan tijdens de studie altijd in relatie tot maatschappelijke projecten, bijvoorbeeld hoe gaan we om met energie- en milieuproblemen, problemen in de zorg of op de arbeidsmarkt. Ieder beroep heeft hier behoefte aan. ”

Zorgrobot
In het tv-programma Booming Brabant geeft Meijer als voorbeeld de opleiding Verpleegkunde. “Binnen nu en een paar jaar staat er naast het ziekenhuisbed ook een zorgrobot. Dus dat betekent dat in de opleiding Verpleegkunde ook een flinke portie robotica zit. Studenten moeten leren met robots om te gaan, zodat er straks meer ruimte is voor aandacht aan patiënten.”Brainport Talent & Skills Akkoord
Afgelopen week ondertekenden tweehonderd bestuurders uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het zogeheten Brainport Talent & Skills Akkoord. Meijer: “Alle bestuurders gaan zich er persoonlijk voor inzetten dat de bedrijven en hun medewerkers toekomstbestendig worden opgeleid. Ze moeten op alle momenten kunnen beantwoorden aan de vraag op de arbeidsmarkt”, zegt Meijer. 

De onderwijsinstellingen in de Brainport-regio deden bij de ondertekening nog een ambitieuze belofte: over een paar jaar een verdubbeling van afstudeerders in de technische studierichtingen. En dat wordt volgens Meijers ‘een enorme opgave’. “Daarnaast gaan bedrijven en scholen meer samenwerken op het gebied van onderzoek, maar ook in het vinden van de praktische oplossingen voor de dagelijkse praktijk.”
Deel dit artikel: