Na de tuintegeltaks en de groen subsidie is het nu de beurt aan... de tuincoach!

WERKENDAM - Het CDA in Werkendam wil dat de gemeente een ambtenaar omschoolt tot tuincoach. Het is een idee van CDA-gemeenteraadslid Otto van Breugel. De tuincoach zou als een soort tuinman mensen in de gemeente kunnen adviseren, hoe ze het teveel aan bestrating in hun tuin kunnen omtoveren tot een groen paradijsje. Uitleggen hoe bij wateroverlast zandzakken op een juiste manier te plaatsen en te gebruiken zou ook in het takenpakket van de tuincoach moeten zitten.

Na de ophef van vorig jaar toen wethouder Bouman uit het naburige Aalburg pleitte voor de invoering van belasting op tuintegels in de tuin, de zogeheten tuintegeltaks, is het nu de beurt aan de tuincoach. De tuincoach is een bedenksel van het CDA-gemeenteraadslid Otto van Breugel. “De tuincoach sluit aan bij de subsidiemaatregel van het Waterschap Riviereland. Het waterschap maakte recent bekend dat het 25% van de rekening meebetaalt, als mensen hun tuin vergroenen.”

Van Breugel wijst op het feit dat pas tien procent van het door het waterschap beschikbaar gestelde half-miljoen euro is aangevraagd voor subsidie. “Met de tuincoach kunnen we mensen ook wijzen op deze subsidie mogelijkheid van het Waterschap.”

Ophaaldienst oude tuintegels
Wie zijn tegels uit zijn tuin rukt, blijft (te) vaak zitten met stapels (grind)tegels, die geen hond meer wil hebben. Ook niet als ze gratis zijn. Wat de CDA-er betreft ligt hier ook een rol voor de Werkendamse tuincoach. “Ik heb het idee uit de gemeente Houten, waar de gemeente oude tuintegels ophaalt bij de mensen en die ook afvoert. Dat kan ook een stimulans zijn om je tuin groener te maken omdat je dan niet met berg oude tuintegels blijft zitten.”

Na hoosbuien en ondergelopen huizen in augustus 2015, kwam de gemeente Werkendam met gratis zand en zandzakken voor de bewoners van de getroffen straten. Per adres mochten bewoners tien zakken met zand vullen om het water buiten te houden. Om de wateroverlast verder in te dammen wordt nu gedacht over de aanstelling van een tuincoach.

Deel dit artikel: