Kleine boeren zijn nog niet van provincie af ondanks uitspraak rechter

DEN BOSCH - De provincie overweegt in beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechter in Den Bosch. Die bepaalde onlangs dat kleine boeren die nieuwe stallen willen bouwen niet in alle gevallen eerst hoeven meebetalen aan de sloop van stallen van collega’s. De zaak werd aangespannen door een veehouder in Reusel-De Mierden.

In de strijd voor een beter woon- en leefklimaat in Brabant bepaalde  de provincie vorig jaar dat boeren in Brabant die nieuwe stallen willen bouwen, moeten betalen voor de sloop bij een collega. Er moet altijd tien procent meer gesloopt worden dan er wordt bijgebouwd. Dat heet staldering.

Collectief probleem
De rechter vindt in principe stalderen niet in strijd met de regels maar vindt wel  dat die regel niet voor alle boeren kan gelden. Vooral niet voor kleine boerenbedrijven. Je kunt volgens de rechter niet de oplossing van een collectief probleem neerleggen bij een kleine groep boeren.

In antwoord op vragen van de Statenfractie van de PVV schrijven Gedeputeerde Staten dat zij overwegen in beroep gaan tegen het besluit van de rechter. Volgens GS stelt de rechtbank dat kleine bedrijven onevenredig worden getroffen om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in Brabant te krijgen. Maar volgens GS geeft de rechter nergens aan waar dat op is gebaseerd. 

Meer over dit onderwerp:
staldering, veestallen
Deel dit artikel: