Zonder inundatie(s) hadden we in Brabant nu Spaans, Duits of heel waarschijnlijk Frans gesproken

DEN BOSCH - Inundatie: Het was een eeuwenlang een beproefd middel om de vijand letterlijk buiten de deur te houden. In Brabant zijn meer gebieden dan in de rest van Nederland, het voormalige Holland, bewust onder water gezet. Door het toepassen van inundatie wisten wij in Brabant de Fransen, de Duitsers en de Spanjaarden heel vaak buiten de poort te houden. Was dat niet gelukt, dan hadden we op z’n minst nu Frans gesproken in plaats van ons taaltje met de zachte G.

Het Bossche Broek is zo’n gebied dat vaak onder water heeft gestaan om de vijand tegen te houden of om de vijand in de stad te houden en te belegeren. Inundatie is land onder water zetten als militair drukmiddel. Over dat eeuwenoude militaire trucje is een dik boekwerk verschenen met de titel: Vier eeuwen militaire inundaties rond Den Bosch.
Smullen voor de liefhebber(s)
Het boek, waarvan slechts duizend exemplaren zijn gedrukt, bespreekt en onderzoekt de inundaties die in vier eeuwen hebben plaatsgevonden in Den Bosch en wijde omgeving. In het boek zijn schitterende historische kaarten opgenomen die de aanwezigheid van het turbulente water tussen Geertruidenberg, Heusden, ’s-Hertogenbosch en Grave met soms opmerkelijke details weergeven. De auteurs hebben jaren in archieven gebivakkeerd om alles, maar dan ook alles, over het inunderen van gebieden rond Den Bosch ‘boven water te krijgen.’

Watte: Inundatie?
Zo opgewonden en enthousiast als de auteurs en de genodigden zijn bij de presentatie van het boek op het Bossche stadhuis, zo jammer is het dat we collectief vergeten lijken te zijn wat inundatie voor ons heeft betekend.

Op straat is er niemand te vinden die kan vertellen wat het woord inundatie voor betekenis heeft en waarvoor het werd ingezet. Ook niet als we duizend euro uitloven.

Deel dit artikel: