PVV wil islamitische Milli Görüs-school in Den Bosch zo snel mogelijk sluiten

DEN BOSCH - Getriggerd door een online-artikel van NRC over Milli Görüs scholen in Nederland, stelt het Bossche PVV raadslid Alex van Hattem raadsvragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de in Den Bosch gevestigde Milli Görüs school. Als het aan van Hattem ligt, gaan de deuren zo snel mogelijk dicht.

In de publicatie stelt NRC onder meer dat 'gemeentebesturen waar Milli Görüs actief is, in hun maag zitten met de band tussen de moskeeorganisatie en de Turkse prediker Yildiz'. "Zij maken zich zorgen, maar zien onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen, zeggen gemeentelijke bronnen”, aldus het NRC.

Zes vragen
Een paar van de zes  vragen van van Hattem aan het Bossche college: "Is het door NRC geschetste beeld van de contacten met Yildiz ook van toepassing op de Milli Görüs school in Den Bosch? En: "Is bij het college bekend of vanuit Den Bosch jongeren afreizen naar de Turkse trainingskampen van Yildiz?"

Van Hattem is naast raadslid in Den Bosch zowel lid van de Eerste Kamer als lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant.  

Voor de volledige NRC-publicatie: Milli Görüs nam jongeren mee op 'kamp' naar radicale imam