Actie tegen groot windmolenpark: 'De lasten eerlijker verdelen'

DEN BOSCH - Zestig tot tachtig windmolens in de polder tussen Oss en Den Bosch. De bewoners van De Groote Wielen bij Rosmalen moeten er niet aan denken... Daarom hebben ze zich verenigd in het bewonerscollectief GROENinZICHT en zijn ze donderdag een petitie gestart. "Wij willen op een constructieve manier veel meer betrokken worden bij de plannen."

"Zestig tot tachtig windmolens vinden wij buiten alle proporties gezien de impact die zij hebben op direct omwonenden", legt woordvoerder Pascal Spelier van GROENinZICHT uit. "We zijn niet tegen windenergie of een windmolenpark, maar wel tegen deze grootschaligheid. We vinden dat wij met de betrokken partijen om de tafel moeten gaan zitten en samen moeten kijken naar alternatieven. Wij zouden heel graag bij het onderzoek naar de komst van dit windmolenpark betrokken worden. We willen dat de belangen van alle betrokkenen en omwonenden recht wordt gedaan."

Inspraak vindt Spelier te vrijblijvend. "Dan kun je wel iets zeggen, maar is het altijd de vraag wat mensen ermee doen. Wij willen op een constructieve manier veel meer betrokken worden bij de plannen." 

Veel weerstand
Plannen voor het plaatsen van windmolens roepen in Nederland standaard veel weerstand op. Maar Spelier begrijpt dat Nederland daar wel naar móet kijken vanwege de oproep tot verduurzaming. "Maar het is rechtvaardiger om de last wat meer te verdelen. Ik snap best dat je met het maken van één groot park het probleem in één keer oplost, maar dan belast je wel een heel klein deel van de bevolking terwijl een groot deel van de bevolking de lusten van de groene energie heeft."

Een acceptabel aantal windmolens noemen, vindt hij lastig. GROENinZICHT wil eerst onderzoeken wat de daadwerkelijke impact is als het gaat om het geluid en de slagschaduw van de molens en de vervuiling van het landschap. 

Stripje van een aantal cellen
Hij benadrukt dat er ook alternatieven voor groene energie onderzocht moeten worden. "In De Groote Wielen worden nieuwe huizen gebouwd. Die krijgen zonnepanelen, maar slechts een paar. Een stripje van een aantal cellen. Als je de mogelijkheden had benut om er meer op het dak te leggen, dan denk je  na over alternatieven voor windenergie."