Enorm windmolenpark in polder Rosmalen weer een stapje dichterbij

DEN BOSCH - De Bossche gemeenteraad besloot dinsdagavond dat de verkenning van een windmolenpark in de Rosmalense Polder naar een volgende fase mag. De gemeente onderzoekt de bouw van een 'grootschalig' windmolenpark in de Rosmalense Polder, tussen Den Bosch en Oss. Ook buurgemeente Oss doet mee in de verkenning. In de eerste fase kwam naar voren dat in de polder ruimte zou zijn voor ongeveer 60 tot 80 windmolens.

Liefst vijf amendementen en drie moties werden er ingediend, maar het voorstel van wethouder Van der Geld kon rekenen op een ruime meerderheid. Vanuit de raad kwam wel de vraag wat er bedoeld wordt met 'grootschalig'. De omvang van het te onderzoeken park is nog niet bekend. Met gemengde gevoelens kijken partijen terug.

 

 

"We willen het niet vooropgezet over grootschalig hebben", zegt Judith Hendrickx van De Bossche Groenen. "Het succes van de klimaattransitie staat of valt bij het meenemen van burgers bij het proces. De inwoners moeten worden betrokken in het proces." Aan de hand daarvan moet volgens Hendrickx worden bekeken hoe groot of kleinschalig het park moet zijn.

Volgens wethouder Van der Geld geeft de term juist aan wat de ambitie van de gemeente is op het gebied van duurzaamheid. Eerder besloot de raad dat Den Bosch in 2050 energieneutraal moet zijn: "De term grootschalig geeft richting aan de ambitie op het gebied van duurzame energie. Het wekt een verwachting bij inwoners, het is juist eerlijk om het grootschalig is. Wat daarvan de maatvoering is, dat komt later nog te sprake."

Publiek alternatief
Veel agrariërs in de polder hebben het initiatief genomen om windmolens op hun terrein te plannen. De SP wil graag een publieke variant daarop onderzoeken, om er uiteindelijk voor te zorgen dat de hele bevolking kan profiteren van de energie. "De gronden zijn in bezit van agrariërs. Het is niet gek dat juist zij met het initiatief komen, er is best wat mee te verdienen. Maar gaan zij ook over de horizon?", vraagt Bram van Boven zich af. Als het aan hem ligt, pakt het college meer regie. “Zorg voor een brede maatschappelijke discussie over lusten- en lastenverdeling.”

Verschillende partijen uiten vooral hun zorgen over de wijze waarop de inwoners in het proces worden meegenomen. Van der Sloot (CDA): "Samen moet er ook echt zijn, dat moet geen loze belofte worden." VVD'er Eva Eigenhuijsen voegt daaraan toe: "Er zijn wel veel vragen. Niet alleen in de raad, maar ook bij omwonenden. Daar moeten we als raad oog voor hebben. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid, maar niemand heeft recht op zijn eigen feit. We moeten kwaliteit en zorgvuldigheid bij het onderzoek bieden."

Wethouder Van der Geld zegt de betrokken partijen al goed gehoord te hebben. Dat blijkt ook uit verslagen vanuit de commissieverslagen. "Er is in fase 1 gesproken met alle wijk- en dorpsraden. Na het besluit van vandaag gaan we ook in gesprek met inwoners. We beperken ons dan niet alleen tot wijk en dorpsraden. We zijn straks via klankbordgroepen, een website, themagroepen en werkgroepen bereikbaar en pakken groots uit."

Tegenstem
Twee partijen spreken zich uit tegen het plan. De Bosche Volkspartij en de PVV. "Wij willen geen windmolens in onze gemeente, zet ze op de Noordzee. Wij vinden dat het provinciehuis en de Sint-Jan het beeld moeten bepalen", vindt Joep Gersjes van de BVP.

 

 

 

"Wat nu nog mooi groen en wijd gebied is, wordt getransformeerd tot iets dat we niet willen in onze polders. Daar is ook een groot broedgebied voor weidevogels. Die worden fijngehakt door de windmolens. Bij vleermuizen spatten de organen uit elkaar. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn moeten we dit niet doen. We willen dat de dieren in de Rosmalense polder niet aandoen", legt PVV'er Alexander van Hattem uit.

De messen worden geslepen voor inhoudelijke discussies over de plannen.

Meer over dit onderwerp:
DEN BOSCH WINDMOLENPARKEN WINDMOLENS ROSMALEN