Ravage en rookpluimen na brand in varkensstal in Heusden [VIDEO]

ASTEN-HEUSDEN - Na de hevige brand in een varkensstal aan de Pannenhoef in Asten-Heusden rest slechts een rokende ravage in de Peel. Ongeveer vierduizend varkens kwamen om in het vuur en de daaropvolgende rookontwikkeling. Hoe groot de schade is, blijkt uit beelden die met een drone zijn gemaakt.

Het vuur greep dinsdagochtend rond halfnegen razendsnel om zich heen. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar twee naastgelegen stallen. Daarin stonden nog eens vierduizend varkens en achthonderd biggen. Deze dieren bleven ongedeerd. Om kwart voor twaalf werd het sein brand meester gegeven. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen.

De brand die duizenden varkens het leven kostte, bracht opnieuw een discussie op gang over de voor- en nadelen van de bio-industrie en daaraan verwante megastallen. Dierenactivisten wijzen op het enorme aantal dieren dat op verschrikkelijke wijze om het leven komt bij de branden van grootschalige veestallen. In Brabant kwamen dit jaar hierbij al ruim dertigduizend dieren om het leven.

Actieplan
De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) benadrukt dat boeren veel investeren en alles in het werk stellen om dergelijke rampen te voorkomen. De LTO heeft samen met andere belangenorganisaties daarvoor ook een actieplan opgesteld. De Tweede Kamer zou zich binnen twee weken buigen over het plan dat in juli is gepresenteerd.

Meer over dit onderwerp:
VARKENSHOUDERIJEN BRANDEN ZLTO ASTEN-HEUSDEN