Nuenen wil duidelijkheid over fusie en bestookt provincie met boze brieven

NUENEN - Provinciale Staten moeten vrijdag besluiten over de toekomst van Nuenen. Dat besluit mag niet worden uitgesteld. PS mogen Nuenenaren niet in de kou laten staan. Dat schrijven het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig en diverse politieke partijen in brieven aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten besloten vrijdag dat ze PS gaan voorstellen het besluit om Nuenen met Eindhoven te laten fuseren uit te stellen.  GS willen eerst onderzoeken of een besluit tot fusie stand houdt in de Tweede Kamer nu er in Den Haag ontwikkelingen zijn.  Eerder besloten GS van Noord-Holland al een fusieproces in ’t Gooi stop te zetten op basis van die ontwikkelingen.

LEES OOK: Fusie Nuenen-Eindhoven voorlopig van de baan

Provinciale Staten beslissen zelf of zij vrijdag al dan niet het oorspronkelijke fusievoorstel behandelen, dan wel GS volgen om het besluit uit te stellen. De commissie van PS die de agenda voor vrijdag bepaalt, vergadert één dezer dagen.

De Nuenenaren brengen met hun brieven de Statenleden steeds verder in het nauw. Aanvankelijk was er een meerderheid in de Staten vóór fusie. De SP krabbelde terug na de uitslag van een referendum waarin de inwoners van Nuenen zich tegen de fusie met Eindhoven uitspraken. Tot nu toe nam de SP nog geen definitief standpunt in.

Toen de SP een aantal weken geleden voorstelde om de hele kwestie opnieuw te bekijken was verklaard fusievoorstander Jeroen Hageman van D66 er als de kippen bij steun voor dat voorstel uit te spreken. Uitstel zou een ontsnappingsmogelijkheid zijn om te voorkomen dat de partijen de wil van het volk naast zich neerleggen. Maar nu vanuit Nuenen zo nadrukkelijk wordt aangedrongen op een besluit is het dilemma voor in ieder geval de SP nog niet voorbij.

Niet acceptabel
Uitstel is voor het actiecomité niet acceptabel. Het comité wijst de Statenleden er op dat inwoners van Nuenen al drie keer naar Den Bosch zijn gereisd om de discussie over de fusie bij te wonen.

LEES OOK: CDA wil fusieplannen Nuenen-Eindhoven definitief afblazen, SP afwachtend 

“We waren blij dat er op 7 december een einde zou komen aan de onzekerheid”, aldus het comité dat in hoofdletters in de brief duidelijk maakt wat het wil: “Wij willen duidelijkheid en besluitvorming op 7 december."

Politiek ongeloofwaardig
“Er is uren gediscussieerd in Provinciale Staten. Nu intrekken in afwachting van nieuwe regels maakt de politiek voor velen niet geloofwaardiger. De inwoners van Nuenen hebben een duidelijk standpunt ingenomen. Nu is het aan Provinciale Staten. De inwoners van Nuenen verdienen deze duidelijkheid”, aldus het actiecomité.

Onluistering
De politieke partijen CDA,  Combinatie,  GroenLinks,  SP en W70 hebben ook een brief aan Provinciale Staten geschreven. Daarin staat onder meer: “Met stijgende verbazing, nee met ontluistering, hebben wij kennisgenomen van de mededeling van Gedeputeerde Staten om het herindelingsadvies niet op de agenda te plaatsen van de vergadering van 7 december.  In het belang van de Nuenense inwoners richten onderstaande partijen zich tot u om duidelijkheid te scheppen in een Arhi procedure die in essentie, in de wet Arhi, strak geregeld is maar nu tot klucht dreigt te verworden”. 

LEES OOK: Positieve reacties in Nuenen op besluit om herindelingsadvies aan te houden

Het voorstel tot uitstel is gebaseerd op nieuwe regels in Den Haag die in voorbereiding zijn. De politieke partijen in Nuenen verbazen zich daar over "aangezien de gedeputeerde vorige week nog zeer stellig was dat de Nuenen/Eindhoven situatie heel anders was dan de beoogde herindeling 't Gooi, én er slechts sprake was van een ambtelijke notitie.”