Fusie Essent en Nuon gaat niet door

DEN BOSCH - De voorgenomen fusie tussen de energiebedrijven Nuon en Essent, waarvan de provincie Brabant grootaandeelhouder is, gaat niet door. De raden van bestuur en raden van commissarissen van beide bedrijven hebben "vastgesteld dat er geen basis meer is voor het voortzetten van het fusieproces". Het proces is dan ook beëindigd, zo maakten de concerns vrijdag bekend.
De onderhandelingen tussen de twee zijn stukgelopen op de ruilverhouding na de fusie. Na een fusie zouden aandeelhouders van Nuon 45 procent krijgen, die van Essent 55 procent. Over ,,de wijze van verificatie van onderliggende bedrijfsgegevens'' bereikten de twee bedrijven geen overeenstemming, zo staat in de schriftelijke bekendmaking. Essent en Nuon betreuren de gang van zaken, aldus de bedrijven vrijdag.
 
Aandeelhouders teleurgesteld
De aandeelhouders van Essent hebben vrijdagavond teleurgesteld gereageerd op de beëindiging van het fusieproces met Nuon. Gedeputeerde Annemarie Moons van grootaandeelhouder Noord-Brabant en tevens voorzitter van de aandeelhouderscommissie heeft dat laten weten. Ze is naar eigen zeggen tot het laatste moment in de weer geweest om tot een bemiddelingspoging te komen. De aandeelhouders van Nuon zagen daar weinig heil in, verklaarde ze.
 
Moons verwijt het bestuur en de aandeelhouders van Nuon dat ze niet tot het uiterste zijn gegaan om het fusieproces te laten slagen. Tot een waardevolle afweging van de kansen is het daarom niet gekomen, blikte ze terug.
 
De fusie is volgens haar stukgelopen op de waardebepaling die vanaf het begin was vastgesteld op 45 procent voor Nuon en 55 procent voor Essent. Nu de partijen met deze mededeling in de publiciteit treden, is een bemiddeling voorlopig onmogelijk, schat Moons in. Als het stof is neergedaald en de aandeelhouders een gedetailleerde uitleg over het stukgelopen fusieproces ontvangen, wil ze pas weer in de toekomst kijken.
 
Later bezinnen
Essent is volgens haar een sterk bedrijf. Of het energieconcern zich alleen staande kan houden in de Europese markt, wilde ze vrijdagavond niet beoordelen. Naar haar mening is er over enkele maanden tijd voor betrokkenen om zich te herbezinnen op de nieuwe situatie.
 
Voor de aandeelhouders van Essent (provincies en gemeenten) betekent het eind van het fusieproces een financiële tegenvaller. Noord-Brabant kon met 31 procent van de aandelen Essent meer dan 200 miljoen euro dividend tegemoet zien. Maar de provincie had zich nog niet rijk gerekend, legde gedeputeerde Moons uit. ,,We waren daar heel voorzichtig mee.''

Links
Essent
Nuon